Ogłoszenia

Archipelag skarbów.

Nasza szkoła wspólnie ze szkołą w Izdebniku i w Jastrzębi przystąpiła do programu profilaktyki uniwersalnej „Archipelag Skarbów”.W ramach programu odbędą się dwudniowe warsztaty dla uczniów najstarszych klas (klasy III gimnazjum i VIII).  Spotkanie: 19.12.- 20.12.2018 r. w szkole w Izdebniku.

Przewidziane są również spotkania dla rodziców uczniów biorących udział w programie oraz warsztaty dla nauczycieli i wychowawców pracujących w szkole.
Dla rodziców uczniów z klas IIIa, IIIb, IIIP, VIII, VIIIP spotkanie 15.11.2018 r. podczas zebrania rodziców o godzinie 18:15.
Dla nauczycieli wychowawców uczących klasy IV-VIII i gimnazjum spotkanie 19.11.2018r. w szkole w Izdebniku o godzinie 16:30 – 18:00.

Celem głównym programu jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży.  
W szczególności:
•    ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych,
•    ograniczenie picia  alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy,
•    ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym).
Program dla młodzieży jest realizowany w formie mityngów w dużych grupach (od 60 do 200 osób) trwających po 3,5 godziny każdy.
Mityng 1 - poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym  rozumienia siebie, własnych emocji i relacji z innymi osobami, a także tematyce zagrożeń wieku dorastania - sięganiu po alkohol, narkotyki i dopalacze.
Mityng 2 – poświęcony jest zagadnieniom związanym z seksualnością człowieka. Nastoletni uczestnicy programu są zachęcani do wstrzemięźliwości seksualnej aż do pełnoletności.
Podczas realizacji programu są poruszane tematy związane z wywieraniem presji rówieśniczej i sposobami radzenia sobie z nią, zachowaniami agresywnymi i zachowaniach o uprzedmiotawiającym charakterze, zwłaszcza w relacjach chłopcy – dziewczęta.Ważne ogłoszenia

Spotkanie Rady Rodziców

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

 

Opieka zdrowotna nad uczniami.

 

Godziny pracy psychologa i pedagoga szkoły.

 

RODO

 

Środki poprawy efektywności energetycznej.

 
 
Polecane serwisy
logo: Lanckorona
Lanckorona
logo: Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie
Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie
logo: Zespół Szkół w Izdebniku
Zespół Szkół w Izdebniku
logo: Zespół Szkół w Skawinkach
Zespół Szkół w Skawinkach
logo: Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony
Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony
logo: Parafia Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie
Parafia Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie
 
Nasi przyjaciele
 
Poprzednie strony www
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie
34-143 Lanckorona, ul. Szkolna 5
tel./fax 338763590
zswlanckoronie@poczta.onet.pl
Projekt i wykonanie net2me