Logo: Szkoła Podstawowa w LanckoronieSzkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Lanckoronie
Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Lanckoronie

Odkrywamy Europę!
Odkrywamy Europę!

Unia europejska to gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw.Powstała 01.11.1993r. jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Euro jest oficjalną walutą 19 państw. Utworzono strefę Schengen polegającą na zniesieniu granic wewnętrznych oraz kontroli granicznych . Możemy swobodnie podróżować. Polska przystąpiła do unii 1.05.2004r.


Zadanie:
Znajdź na mapie Polskę oraz zaznacz  naszą gminę Lanckorona.
Jak masz jeszcze trochę czasu to wykonaj flagę Polski, Francji , Niemiec. Może być z kolorowego papieru lub z bibuły.  Przyklej do wykałaczki,  a podstawę zrób z plasteliny.

A na poniższych stronach sprawdzisz swoją wiedzę ze znajomości map:
https://europa.eu/learning-corner/play-games_pl