Plan zajęć

Plan opublikowany dnia: 2019-02-09
Klasy
Nauczyciele
Sale
0a
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8*
3AG
3BG
7p
8p
3p
M.Gajewski (MG)
J.Bucka (JB)
B.Kosowska (KB)
R.Lasek-Gajewska (RL)
M.Pułczyńska (MP)
J.Pyka (JP)
A.Bacior (AB)
L.Graca (LG)
R.Kania (RK)
L.Klimowska (LK)
B.Kowalska (BK)
M.Kowalska (MK)
A.Kurowska-Maj (AK)
A.Krajewska (AF)
E.Lachendrowicz-Homel (EL)
E.Pałus (PE)
B.Piwowarczyk (PB)
M.Tyrpa (MT)
K.Łuczak (KŁ)
M.Nogieć (MN)
M.Hans (MH)
S.Skupień (SK)
v.etyka (ET)
A.Łychacz (AŁ)
J.Dzidek (DZ)
K.Cichoń (KC)
J.Lasek (JL)
14 nauczanie zintegrowane
15 nauczanie zintegrowane
16 nauczanie zintegrowane
6
7
8
8a
25
24
22
23
30
boisko
swietl
KORONA K
Kuchnia K

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

informatyka

3p KORONA

 

 

zaj.technicz

6a 8a

2

8:50- 9:35

informatyka

3BG 23

zaj.technicz

3AG 8a

 

 

technika

4a 8a

3

9:45-10:30

 

 

 

 

informatyka

7p 23

4

10:40-11:25

informatyka

8p KORONA

informatyka

3AG 23

 

 

 

5

11:40-12:25

 

 

informatyka

8* 23

 

technika

5a 23

6

12:40-13:25

 

 

zaj_komputer

6a 23

 

zaj.technicz

3BG 24

7

13:30-14:15

 

 

informatyka

7a 23

 

 

poniedziałek
8:50- 9:35

informatyka

3BG 23
10:40-11:25

informatyka

8p KORONA
wtorek
8:00- 8:45

informatyka

3p KORONA
8:50- 9:35

zaj.technicz

3AG 8a
10:40-11:25

informatyka

3AG 23
środa
11:40-12:25

informatyka

8* 23
12:40-13:25

zaj_komputer

6a 23
13:30-14:15

informatyka

7a 23
czwartek
piątek
8:00- 8:45

zaj.technicz

6a 8a
8:50- 9:35

technika

4a 8a
9:45-10:30

informatyka

7p 23
11:40-12:25

technika

5a 23
12:40-13:25

zaj.technicz

3BG 24

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

j. ang "0" @

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

2

8:50- 9:35

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

3

9:45-10:30

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

4

10:40-11:25

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

5

11:40-12:25

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

zerówka @

KB

6

12:40-13:25

zerówka @

KB

 

 

rel "0" @

AK

 

poniedziałek
8:00- 8:45

j. ang "0" @

8:50- 9:35

zerówka @

KB
9:45-10:30

zerówka @

KB
10:40-11:25

zerówka @

KB
11:40-12:25

zerówka @

KB
12:40-13:25

zerówka @

KB
wtorek
8:00- 8:45

zerówka @

KB
8:50- 9:35

zerówka @

KB
9:45-10:30

zerówka @

KB
10:40-11:25

zerówka @

KB
11:40-12:25

zerówka @

KB
środa
8:00- 8:45

zerówka @

KB
8:50- 9:35

zerówka @

KB
9:45-10:30

zerówka @

KB
10:40-11:25

zerówka @

KB
11:40-12:25

zerówka @

KB
czwartek
8:00- 8:45

zerówka @

KB
8:50- 9:35

zerówka @

KB
9:45-10:30

zerówka @

KB
10:40-11:25

zerówka @

KB
11:40-12:25

zerówka @

KB
12:40-13:25

rel "0" @

AK
piątek
8:00- 8:45

zerówka @

KB
8:50- 9:35

zerówka @

KB
9:45-10:30

zerówka @

KB
10:40-11:25

zerówka @

KB
11:40-12:25

zerówka @

KB

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

wych.rodz.

3BG 7

 

 

chemia

7p 25

2

8:50- 9:35

 

biologia

5a 22

chemia

8* 7

 

biologia

3BG 22

3

9:45-10:30

chemia

8* 22

biologia

3AG 22

godz.wych

5a 8

 

chemia

7a 22

4

10:40-11:25

biologia

7a 8a

biologia

8p 25

chemia

3p KORONA

chemia

7a 22

chemia

3BG 22

5

11:40-12:25

chemia

3BG 22

chemia

8p 25

wych.rodz.

3p KORONA

wych.rodz.

3AG 8a

chemia

3AG 22

6

12:40-13:25

biologia

7p 25

biologia

7a 22

biologia

3p KORONA

chemia

3p KORONA

 

7

13:30-14:15

chemia

3AG 22

 

biologia

8* 22

wych.rodz.

8* 7

 

8

14:20-15:05

 

 

wych.rodz.

8p 6

 

 

poniedziałek
9:45-10:30

chemia

8* 22
10:40-11:25

biologia

7a 8a
11:40-12:25

chemia

3BG 22
12:40-13:25

biologia

7p 25
13:30-14:15

chemia

3AG 22
wtorek
8:00- 8:45

wych.rodz.

3BG 7
8:50- 9:35

biologia

5a 22
9:45-10:30

biologia

3AG 22
10:40-11:25

biologia

8p 25
11:40-12:25

chemia

8p 25
12:40-13:25

biologia

7a 22
środa
8:50- 9:35

chemia

8* 7
9:45-10:30

godz.wych

5a 8
10:40-11:25

chemia

3p KORONA
11:40-12:25

wych.rodz.

3p KORONA
12:40-13:25

biologia

3p KORONA
13:30-14:15

biologia

8* 22
14:20-15:05

wych.rodz.

8p 6
czwartek
10:40-11:25

chemia

7a 22
11:40-12:25

wych.rodz.

3AG 8a
12:40-13:25

chemia

3p KORONA
13:30-14:15

wych.rodz.

8* 7
piątek
8:00- 8:45

chemia

7p 25
8:50- 9:35

biologia

3BG 22
9:45-10:30

chemia

7a 22
10:40-11:25

chemia

3BG 22
11:40-12:25

chemia

3AG 22

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_muzyczna

3a 15

informatyka

5a 23

informatyka

4a 23

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

3

9:45-10:30

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

e_plastyczna

3a 15

4

10:40-11:25

wf

3a 30

wf

3a 30

zaj_komputer

3a 23

e_inform

1a 23

wf

3a 30

5

11:40-12:25

 

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

e_muzyczna

3a 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

3a 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

3a 15
10:40-11:25

wf

3a 30
wtorek
8:00- 8:45

informatyka

5a 23
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

3a 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

3a 15
10:40-11:25

wf

3a 30
11:40-12:25

e_wczesnoszk

3a 15
środa
8:00- 8:45

informatyka

4a 23
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

3a 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

3a 15
10:40-11:25

zaj_komputer

3a 23
11:40-12:25

e_wczesnoszk

3a 15
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

3a 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

3a 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

3a 15
10:40-11:25

e_inform

1a 23
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

3a 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

3a 15
9:45-10:30

e_plastyczna

3a 15
10:40-11:25

wf

3a 30

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

religia

3a 15

religia

3a 15

 

 

poniedziałek
wtorek
8:00- 8:45

religia

3a 15
środa
8:00- 8:45

religia

3a 15
czwartek
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

j.polski

PE KORONA

j.angielski

22

j.polski

PE 25

przysp.do.pr IW

Kuchnia

historia

BK KORONA

2

8:50- 9:35

j.polski

PE KORONA

matematyka

EL 23

historia

BK 24

przysp.do.pr IW

Kuchnia

wos

SK KORONA

3

9:45-10:30

matematyka

EL KORONA

matematyka

EL 7

z.rozw.kreat

MN 23

przysp.do.pr IW

Kuchnia

j.polski

PE KORONA

4

10:40-11:25

informatyka

MG KORONA

biologia

LG 25

 

przysp.do.pr IW

Kuchnia

 

5

11:40-12:25

geografia

MT KORONA

chemia

LG 25

 

przysp.do.pr IW

Kuchnia

 

6

12:40-13:25

godz.wych

MT KORONA

e_dla_bezp

MK 7

matematyka

EL 25

 

 

7

13:30-14:15

 

j.polski

PE 7

fizyka.

EL 25

 

 

8

14:20-15:05

j.angielski

KORONA

 

wych.rodz.

LG 6

 

 

9

15:10-15:55

 

wf #WFP

boisko

wf #WFP

boisko

religia #RP

6

 

10

16:00-16:45

 

wf #WFP

boisko

wf #WFP

boisko

religia #RP

6

 

poniedziałek
8:00- 8:45

j.polski

PE KORONA
8:50- 9:35

j.polski

PE KORONA
9:45-10:30

matematyka

EL KORONA
10:40-11:25

informatyka

MG KORONA
11:40-12:25

geografia

MT KORONA
12:40-13:25

godz.wych

MT KORONA
14:20-15:05

j.angielski

KORONA
wtorek
8:00- 8:45

j.angielski

22
8:50- 9:35

matematyka

EL 23
9:45-10:30

matematyka

EL 7
10:40-11:25

biologia

LG 25
11:40-12:25

chemia

LG 25
12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 7
13:30-14:15

j.polski

PE 7
15:10-15:55

wf #WFP

boisko
16:00-16:45

wf #WFP

boisko
środa
8:00- 8:45

j.polski

PE 25
8:50- 9:35

historia

BK 24
9:45-10:30

z.rozw.kreat

MN 23
12:40-13:25

matematyka

EL 25
13:30-14:15

fizyka.

EL 25
14:20-15:05

wych.rodz.

LG 6
15:10-15:55

wf #WFP

boisko
16:00-16:45

wf #WFP

boisko
czwartek
8:00- 8:45

przysp.do.pr IW

Kuchnia
8:50- 9:35

przysp.do.pr IW

Kuchnia
9:45-10:30

przysp.do.pr IW

Kuchnia
10:40-11:25

przysp.do.pr IW

Kuchnia
11:40-12:25

przysp.do.pr IW

Kuchnia
15:10-15:55

religia #RP

6
16:00-16:45

religia #RP

6
piątek
8:00- 8:45

historia

BK KORONA
8:50- 9:35

wos

SK KORONA
9:45-10:30

j.polski

PE KORONA

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_muzyczna

JP 3a

religia

MH 3a

religia

MH 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

3

9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_plastyczna

JP 3a

4

10:40-11:25

 

przyroda

AK 6a

 

j.angielski

3a

 

5

11:40-12:25

j.angielski

3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

e_muzyczna

JP 3a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 3a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 3a
11:40-12:25

j.angielski

3a
wtorek
8:00- 8:45

religia

MH 3a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 3a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 3a
10:40-11:25

przyroda

AK 6a
11:40-12:25

e_wczesnoszk

JP 3a
środa
8:00- 8:45

religia

MH 3a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 3a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 3a
11:40-12:25

e_wczesnoszk

JP 3a
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

JP 3a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 3a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 3a
10:40-11:25

j.angielski

3a
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

JP 3a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 3a
9:45-10:30

e_plastyczna

JP 3a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_wczesnoszk

1a 16

wf

1a 30

e_wczesnoszk

1a 16

e_wczesnoszk

1a 16

e_wczesnoszk

1a 16

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

1a 16

e_wczesnoszk

1a 16

e_wczesnoszk

1a 16

e_plastyczna

1a 16

e_wczesnoszk

1a 16

3

9:45-10:30

e_wczesnoszk

1a 16

e_wczesnoszk

1a 16

e_muzyczna

1a 16

wf

1a 30

wf

1a 30

4

10:40-11:25

 

e_wczesnoszk

1a 16

 

 

e_wczesnoszk

1a 16

5

11:40-12:25

 

 

 

 

-2/2 etyka

1a 16
poniedziałek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

1a 16
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

1a 16
9:45-10:30

e_wczesnoszk

1a 16
wtorek
8:00- 8:45

wf

1a 30
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

1a 16
9:45-10:30

e_wczesnoszk

1a 16
10:40-11:25

e_wczesnoszk

1a 16
środa
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

1a 16
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

1a 16
9:45-10:30

e_muzyczna

1a 16
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

1a 16
8:50- 9:35

e_plastyczna

1a 16
9:45-10:30

wf

1a 30
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

1a 16
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

1a 16
9:45-10:30

wf

1a 30
10:40-11:25

e_wczesnoszk

1a 16
11:40-12:25

-2/2 etyka

1a 16

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

j.polski

8p KORONA

 

j.polski

8p 25

j.polski

7p 25

j.polski

5a 22

2

8:50- 9:35

j.polski

8p KORONA

j.polski

8* 24

j.polski

3p KORONA

j.polski

7p 25

j.polski

8* 8

3

9:45-10:30

j.polski

5a 8a

j.polski

3p KORONA

j.polski

8* 22

godz.wych

7p 25

j.polski

8p KORONA

4

10:40-11:25

j.polski

5a 23

j.polski

3p KORONA

j.polski

8* 22

j.polski

3p KORONA

j.polski

7p 25

5

11:40-12:25

j.polski

7p 25

j.polski

5a 22

j.polski

7p 25

j.polski

8* 7

 

6

12:40-13:25

 

 

j.polski

5a 22

 

 

7

13:30-14:15

 

j.polski

8p 7

j.polski

3p KORONA

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

j.polski

8p KORONA
8:50- 9:35

j.polski

8p KORONA
9:45-10:30

j.polski

5a 8a
10:40-11:25

j.polski

5a 23
11:40-12:25

j.polski

7p 25
wtorek
8:50- 9:35

j.polski

8* 24
9:45-10:30

j.polski

3p KORONA
10:40-11:25

j.polski

3p KORONA
11:40-12:25

j.polski

5a 22
13:30-14:15

j.polski

8p 7
środa
8:00- 8:45

j.polski

8p 25
8:50- 9:35

j.polski

3p KORONA
9:45-10:30

j.polski

8* 22
10:40-11:25

j.polski

8* 22
11:40-12:25

j.polski

7p 25
12:40-13:25

j.polski

5a 22
13:30-14:15

j.polski

3p KORONA
czwartek
8:00- 8:45

j.polski

7p 25
8:50- 9:35

j.polski

7p 25
9:45-10:30

godz.wych

7p 25
10:40-11:25

j.polski

3p KORONA
11:40-12:25

j.polski

8* 7
piątek
8:00- 8:45

j.polski

5a 22
8:50- 9:35

j.polski

8* 8
9:45-10:30

j.polski

8p KORONA
10:40-11:25

j.polski

7p 25

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

geografia

7a 8

 

 

geografia

7a 8

geografia

3BG 8

2

8:50- 9:35

geografia

8* 8

 

 

geografia

3AG 8

 

3

9:45-10:30

 

 

 

geografia

5a 8

 

4

10:40-11:25

 

 

 

 

 

5

11:40-12:25

geografia

8p KORONA

 

 

 

 

6

12:40-13:25

godz.wych

8p KORONA

 

 

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

geografia

7a 8
8:50- 9:35

geografia

8* 8
11:40-12:25

geografia

8p KORONA
12:40-13:25

godz.wych

8p KORONA
wtorek
środa
czwartek
8:00- 8:45

geografia

7a 8
8:50- 9:35

geografia

3AG 8
9:45-10:30

geografia

5a 8
piątek
8:00- 8:45

geografia

3BG 8

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

-1/2,-1/2 wf

3BG 3AG boisko

 

 

-1/2,-1/2 wf rekreacja

3BG 3AG 30

 

2

8:50- 9:35

wf

4a 30

 

 

wf

8* 30

 

3

9:45-10:30

 

 

 

 

 

4

10:40-11:25

wf

8* boisko

 

 

 

wf

4a boisko

5

11:40-12:25

 

wf

4a 30

wf

4a 30

 

wf

8* boisko

6

12:40-13:25

 

godz.wych

8* 30

wf rekreacja

8* 30

 

 

7

13:30-14:15

 

-1/2,-1/2 wf

3BG 3AG boisko

 

 

 

8

14:20-15:05

 

 

-1/2,-1/2 wf

3BG 3AG boisko

 

 

9

15:10-15:55

 

,, wf

7p 8p 3p boisko

,, wf

7p 8p 3p boisko

 

 

10

16:00-16:45

 

,, wf

7p 8p 3p boisko

,, wf

7p 8p 3p boisko

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

-1/2,-1/2 wf

3BG 3AG boisko
8:50- 9:35

wf

4a 30
10:40-11:25

wf

8* boisko
wtorek
11:40-12:25

wf

4a 30
12:40-13:25

godz.wych

8* 30
13:30-14:15

-1/2,-1/2 wf

3BG 3AG boisko
15:10-15:55

,, wf

7p 8p 3p boisko
16:00-16:45

,, wf

7p 8p 3p boisko
środa
11:40-12:25

wf

4a 30
12:40-13:25

wf rekreacja

8* 30
14:20-15:05

-1/2,-1/2 wf

3BG 3AG boisko
15:10-15:55

,, wf

7p 8p 3p boisko
16:00-16:45

,, wf

7p 8p 3p boisko
czwartek
8:00- 8:45

-1/2,-1/2 wf rekreacja

3BG 3AG 30
8:50- 9:35

wf

8* 30
piątek
10:40-11:25

wf

4a boisko
11:40-12:25

wf

8* boisko

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

fizyka

LK 22

j.angielski

SK 25

matematyka

LK 6

fizyka

LK 22

 

2

8:50- 9:35

geografia

MT 8

j.polski

PE 24

chemia

LG 7

wf

PB 30

j.polski

PE 8

3

9:45-10:30

chemia

LG 22

religia

AK 8a

j.polski

PE 22

historia

BK 24

z.rozw.kreat

MN 6

4

10:40-11:25

wf

PB boisko

wos

SK 7

j.polski

PE 22

religia

AK 8a

j.angielski

SK 8

5

11:40-12:25

j.angielski

SK 8

historia

BK 24

informatyka

MG 23

j.polski

PE 7

wf

PB boisko

6

12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 7

godz.wych

PB 30

wf rekreacja

PB 30

j.niemiecki

SK 8

j.niemiecki

SK 7

7

13:30-14:15

matematyka

LK 7

matematyka

LK 6

biologia

LG 22

wych.rodz.

LG 7

wos

SK 24

8

14:20-15:05

 

 

 

 

matematyka

LK 6
poniedziałek
8:00- 8:45

fizyka

LK 22
8:50- 9:35

geografia

MT 8
9:45-10:30

chemia

LG 22
10:40-11:25

wf

PB boisko
11:40-12:25

j.angielski

SK 8
12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 7
13:30-14:15

matematyka

LK 7
wtorek
8:00- 8:45

j.angielski

SK 25
8:50- 9:35

j.polski

PE 24
9:45-10:30

religia

AK 8a
10:40-11:25

wos

SK 7
11:40-12:25

historia

BK 24
12:40-13:25

godz.wych

PB 30
13:30-14:15

matematyka

LK 6
środa
8:00- 8:45

matematyka

LK 6
8:50- 9:35

chemia

LG 7
9:45-10:30

j.polski

PE 22
10:40-11:25

j.polski

PE 22
11:40-12:25

informatyka

MG 23
12:40-13:25

wf rekreacja

PB 30
13:30-14:15

biologia

LG 22
czwartek
8:00- 8:45

fizyka

LK 22
8:50- 9:35

wf

PB 30
9:45-10:30

historia

BK 24
10:40-11:25

religia

AK 8a
11:40-12:25

j.polski

PE 7
12:40-13:25

j.niemiecki

SK 8
13:30-14:15

wych.rodz.

LG 7
piątek
8:50- 9:35

j.polski

PE 8
9:45-10:30

z.rozw.kreat

MN 6
10:40-11:25

j.angielski

SK 8
11:40-12:25

wf

PB boisko
12:40-13:25

j.niemiecki

SK 7
13:30-14:15

wos

SK 24
14:20-15:05

matematyka

LK 6

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

2

8:50- 9:35

 

 

 

matematyka

4a 6

 

3

9:45-10:30

matematyka

7a 24

matematyka

7a 23

 

 

matematyka

4a 8a

4

10:40-11:25

 

 

 

 

matematyka

7a 7

5

11:40-12:25

matematyka

4a 24

 

 

 

 

6

12:40-13:25

matematyka

4a 8

 

matematyka

7a 7

 

 

poniedziałek
9:45-10:30

matematyka

7a 24
11:40-12:25

matematyka

4a 24
12:40-13:25

matematyka

4a 8
wtorek
9:45-10:30

matematyka

7a 23
środa
12:40-13:25

matematyka

7a 7
czwartek
8:50- 9:35

matematyka

4a 6
piątek
9:45-10:30

matematyka

4a 8a
10:40-11:25

matematyka

7a 7

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

-2/2,-2/2 wf

3BG 3AG boisko

 

 

2

8:50- 9:35

 

 

wf

5a 30

 

wf

6a 30

3

9:45-10:30

 

wf rekreacja

5a 30

wf rekreacja

6a 30

 

 

4

10:40-11:25

 

 

wf

7a boisko

geografia

7p 25

 

5

11:40-12:25

wf

5a 30

wf rekreacja

7a boisko

 

wf

5a 30

 

6

12:40-13:25

wf

7a 30

wf

6a boisko

 

wf

6a 30

 

7

13:30-14:15

 

-2/2,-2/2 wf

3BG 3AG 30

 

wf

7a 30

 

8

14:20-15:05

-2/2,-2/2 wf

3BG 3AG boisko

geografia

3p KORONA

 

-2/2,-2/2 wf rekreacja

3AG 3BG 8

 

poniedziałek
11:40-12:25

wf

5a 30
12:40-13:25

wf

7a 30
14:20-15:05

-2/2,-2/2 wf

3BG 3AG boisko
wtorek
9:45-10:30

wf rekreacja

5a 30
11:40-12:25

wf rekreacja

7a boisko
12:40-13:25

wf

6a boisko
13:30-14:15

-2/2,-2/2 wf

3BG 3AG 30
14:20-15:05

geografia

3p KORONA
środa
8:00- 8:45

-2/2,-2/2 wf

3BG 3AG boisko
8:50- 9:35

wf

5a 30
9:45-10:30

wf rekreacja

6a 30
10:40-11:25

wf

7a boisko
czwartek
10:40-11:25

geografia

7p 25
11:40-12:25

wf

5a 30
12:40-13:25

wf

6a 30
13:30-14:15

wf

7a 30
14:20-15:05

-2/2,-2/2 wf rekreacja

3AG 3BG 8
piątek
8:50- 9:35

wf

6a 30

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

historia

BK 5a

historia

BK 3AG

 

religia

AK 5a

 

2

8:50- 9:35

 

j.polski

PE 8*

historia

BK 8p

historia

BK 3BG

historia

BK 5a

3

9:45-10:30

matematyka

JL 7a

hist. i społ

BK 6a

historia

BK 3BG

historia

BK 8*

wos

BK 3AG

4

10:40-11:25

j.angielski

SK 3BG

historia

BK 7a

przyroda

AK 4a

hist. i społ

BK 6a

historia

BK 3AG

5

11:40-12:25

matematyka

JL 4a

historia

BK 8*

j.niemiecki

SK 7a

historia

BK 7a

historia

BK 7p

6

12:40-13:25

j.angielski

6a

historia

BK 4a

wos

SK 7p

wos

BK 3BG

zaj.technicz

MG 3BG

7

13:30-14:15

 

 

 

godz.wych

BK 3BG

wos

SK 8*
poniedziałek
8:00- 8:45

historia

BK 5a
9:45-10:30

matematyka

JL 7a
10:40-11:25

j.angielski

SK 3BG
11:40-12:25

matematyka

JL 4a
12:40-13:25

j.angielski

6a
wtorek
8:00- 8:45

historia

BK 3AG
8:50- 9:35

j.polski

PE 8*
9:45-10:30

hist. i społ

BK 6a
10:40-11:25

historia

BK 7a
11:40-12:25

historia

BK 8*
12:40-13:25

historia

BK 4a
środa
8:50- 9:35

historia

BK 8p
9:45-10:30

historia

BK 3BG
10:40-11:25

przyroda

AK 4a
11:40-12:25

j.niemiecki

SK 7a
12:40-13:25

wos

SK 7p
czwartek
8:00- 8:45

religia

AK 5a
8:50- 9:35

historia

BK 3BG
9:45-10:30

historia

BK 8*
10:40-11:25

hist. i społ

BK 6a
11:40-12:25

historia

BK 7a
12:40-13:25

wos

BK 3BG
13:30-14:15

godz.wych

BK 3BG
piątek
8:50- 9:35

historia

BK 5a
9:45-10:30

wos

BK 3AG
10:40-11:25

historia

BK 3AG
11:40-12:25

historia

BK 7p
12:40-13:25

zaj.technicz

MG 3BG
13:30-14:15

wos

SK 8*

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

j.angielski

8* 25

 

 

 

2

8:50- 9:35

 

j.angielski

4a 7

j.angielski

3AG 8

 

wos

8p KORONA

3

9:45-10:30

j.angielski

4a 23

j.angielski

3BG 8

 

godz.wych

4a 7

j.angielski

3BG 7

4

10:40-11:25

j.angielski

3BG 24

wos

8* 7

 

j.angielski

4a 16

j.angielski

8* 8

5

11:40-12:25

j.angielski

8* 8

j.angielski

3AG 7

j.niemiecki

7a 24

 

j.niemiecki

7a 8

6

12:40-13:25

j.angielski

3AG 8a

j.niemiecki

3BG 8

wos

7p 24

j.niemiecki

8* 8

j.niemiecki

8* 7

7

13:30-14:15

 

 

j.niemiecki

3AG 8

wos

3p KORONA

wos

8* 24
poniedziałek
9:45-10:30

j.angielski

4a 23
10:40-11:25

j.angielski

3BG 24
11:40-12:25

j.angielski

8* 8
12:40-13:25

j.angielski

3AG 8a
wtorek
8:00- 8:45

j.angielski

8* 25
8:50- 9:35

j.angielski

4a 7
9:45-10:30

j.angielski

3BG 8
10:40-11:25

wos

8* 7
11:40-12:25

j.angielski

3AG 7
12:40-13:25

j.niemiecki

3BG 8
środa
8:50- 9:35

j.angielski

3AG 8
11:40-12:25

j.niemiecki

7a 24
12:40-13:25

wos

7p 24
13:30-14:15

j.niemiecki

3AG 8
czwartek
9:45-10:30

godz.wych

4a 7
10:40-11:25

j.angielski

4a 16
12:40-13:25

j.niemiecki

8* 8
13:30-14:15

wos

3p KORONA
piątek
8:50- 9:35

wos

8p KORONA
9:45-10:30

j.angielski

3BG 7
10:40-11:25

j.angielski

8* 8
11:40-12:25

j.niemiecki

7a 8
12:40-13:25

j.niemiecki

8* 7
13:30-14:15

wos

8* 24

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

z.rozw.kreat

EL 7p

j.angielski

SK 8*

j.polski

PE 8p

j.polski

PE 7p

chemia

LG 7p

2

8:50- 9:35

fizyka.

EL 7p

j.angielski

6a

matematyka

EL 7p

j.polski

PE 7p

j.angielski

7p

3

9:45-10:30

j.angielski

7p

 

matematyka

EL 7p

godz.wych

PE 7p

j.angielski

6a

4

10:40-11:25

matematyka

EL 7p

biologia

LG 8p

historia

BK 7p

geografia

RK 7p

j.polski

PE 7p

5

11:40-12:25

j.polski

PE 7p

chemia

LG 8p

j.polski

PE 7p

 

 

6

12:40-13:25

biologia

LG 7p

 

matematyka

EL 8p

 

matematyka

EL 7p

7

13:30-14:15

j.angielski

7a

 

fizyka.

EL 8p

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

z.rozw.kreat

EL 7p
8:50- 9:35

fizyka.

EL 7p
9:45-10:30

j.angielski

7p
10:40-11:25

matematyka

EL 7p
11:40-12:25

j.polski

PE 7p
12:40-13:25

biologia

LG 7p
13:30-14:15

j.angielski

7a
wtorek
8:00- 8:45

j.angielski

SK 8*
8:50- 9:35

j.angielski

6a
10:40-11:25

biologia

LG 8p
11:40-12:25

chemia

LG 8p
środa
8:00- 8:45

j.polski

PE 8p
8:50- 9:35

matematyka

EL 7p
9:45-10:30

matematyka

EL 7p
10:40-11:25

historia

BK 7p
11:40-12:25

j.polski

PE 7p
12:40-13:25

matematyka

EL 8p
13:30-14:15

fizyka.

EL 8p
czwartek
8:00- 8:45

j.polski

PE 7p
8:50- 9:35

j.polski

PE 7p
9:45-10:30

godz.wych

PE 7p
10:40-11:25

geografia

RK 7p
piątek
8:00- 8:45

chemia

LG 7p
8:50- 9:35

j.angielski

7p
9:45-10:30

j.angielski

6a
10:40-11:25

j.polski

PE 7p
12:40-13:25

matematyka

EL 7p

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

j.polski

JB 4a

j.polski

JB 7a

matematyka

LK 8*

j.polski

JB 4a

j.polski

JB 7a

2

8:50- 9:35

j.polski

JB 3AG

j.polski

JB 7a

j.polski

JB 7a

matematyka

JL 4a

j.polski

JB 3AG

3

9:45-10:30

j.polski

JB 3AG

j.polski

JB 4a

matematyka

LK 3AG

j.polski

JB 3AG

z.rozw.kreat

MN 8*

4

10:40-11:25

fizyka

LK 3AG

j.polski

JB 4a

j.polski

JB 3AG

j.polski

AB 3BG

j.polski

AB 6a

5

11:40-12:25

j.polski

JB 7a

j.polski

AB 6a

godz.wych

JB 3AG

j.polski

AB 3BG

 

6

12:40-13:25

matematyka

LK 3BG

matematyka

LK 3AG

e_dla_bezp

MK 3AG

 

-2/2 religiaGK

4a

7

13:30-14:15

j.polski

AB 3BG

matematyka

LK 8*

e_dla_bezp

MK 3BG

 

-2/2 religiaGK

4a

8

14:20-15:05

 

 

wych.rodz.

LG 8p

 

matematyka

LK 8*

9

15:10-15:55

 

 

 

,,-1/1 religia

KC 7p 8p 3p

 

10

16:00-16:45

 

 

 

,,-1/1 religia

KC 7p 8p 3p

 

poniedziałek
8:00- 8:45

j.polski

JB 4a
8:50- 9:35

j.polski

JB 3AG
9:45-10:30

j.polski

JB 3AG
10:40-11:25

fizyka

LK 3AG
11:40-12:25

j.polski

JB 7a
12:40-13:25

matematyka

LK 3BG
13:30-14:15

j.polski

AB 3BG
wtorek
8:00- 8:45

j.polski

JB 7a
8:50- 9:35

j.polski

JB 7a
9:45-10:30

j.polski

JB 4a
10:40-11:25

j.polski

JB 4a
11:40-12:25

j.polski

AB 6a
12:40-13:25

matematyka

LK 3AG
13:30-14:15

matematyka

LK 8*
środa
8:00- 8:45

matematyka

LK 8*
8:50- 9:35

j.polski

JB 7a
9:45-10:30

matematyka

LK 3AG
10:40-11:25

j.polski

JB 3AG
11:40-12:25

godz.wych

JB 3AG
12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 3AG
13:30-14:15

e_dla_bezp

MK 3BG
14:20-15:05

wych.rodz.

LG 8p
czwartek
8:00- 8:45

j.polski

JB 4a
8:50- 9:35

matematyka

JL 4a
9:45-10:30

j.polski

JB 3AG
10:40-11:25

j.polski

AB 3BG
11:40-12:25

j.polski

AB 3BG
15:10-15:55

,,-1/1 religia

KC 7p 8p 3p
16:00-16:45

,,-1/1 religia

KC 7p 8p 3p
piątek
8:00- 8:45

j.polski

JB 7a
8:50- 9:35

j.polski

JB 3AG
9:45-10:30

z.rozw.kreat

MN 8*
10:40-11:25

j.polski

AB 6a
12:40-13:25

-2/2 religiaGK

4a
13:30-14:15

-2/2 religiaGK

4a
14:20-15:05

matematyka

LK 8*

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

wf

RL 1a

 

-1/2,-1/2 wf rekreacja

PB 3BG 3AG

 

2

8:50- 9:35

wf

PB 4a

 

wf

RK 5a

wf

PB 8*

wf

RK 6a

3

9:45-10:30

wf

MP 2a

wf rekreacja

RK 5a

wf rekreacja

RK 6a

wf

RL 1a

wf

RL 1a

4

10:40-11:25

wf

JP 3a

wf

JP 3a

 

wf

MP 2a

wf

JP 3a

5

11:40-12:25

wf

RK 5a

wf

PB 4a

wf

PB 4a

wf

RK 5a

 

6

12:40-13:25

wf

RK 7a

godz.wych

PB 8*

wf rekreacja

PB 8*

wf

RK 6a

 

7

13:30-14:15

 

-2/2,-2/2 wf

RK 3BG 3AG

 

wf

RK 7a

 

poniedziałek
8:50- 9:35

wf

PB 4a
9:45-10:30

wf

MP 2a
10:40-11:25

wf

JP 3a
11:40-12:25

wf

RK 5a
12:40-13:25

wf

RK 7a
wtorek
8:00- 8:45

wf

RL 1a
9:45-10:30

wf rekreacja

RK 5a
10:40-11:25

wf

JP 3a
11:40-12:25

wf

PB 4a
12:40-13:25

godz.wych

PB 8*
13:30-14:15

-2/2,-2/2 wf

RK 3BG 3AG
środa
8:50- 9:35

wf

RK 5a
9:45-10:30

wf rekreacja

RK 6a
11:40-12:25

wf

PB 4a
12:40-13:25

wf rekreacja

PB 8*
czwartek
8:00- 8:45

-1/2,-1/2 wf rekreacja

PB 3BG 3AG
8:50- 9:35

wf

PB 8*
9:45-10:30

wf

RL 1a
10:40-11:25

wf

MP 2a
11:40-12:25

wf

RK 5a
12:40-13:25

wf

RK 6a
13:30-14:15

wf

RK 7a
piątek
8:50- 9:35

wf

RK 6a
9:45-10:30

wf

RL 1a
10:40-11:25

wf

JP 3a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

wf-1/2 #W3C

boisko

historia

BK 24

wf-2/2 #W3D

boisko

wf rekreacja-1/2 #R3C

30

 

2

8:50- 9:35

j.polski

JB 6

zaj.technicz

MG 8a

j.angielski

SK 8

geografia

MT 8

j.polski

JB 6

3

9:45-10:30

j.polski

JB 6

biologia

LG 22

matematyka

LK 6

j.polski

JB 6

wos

BK 24

4

10:40-11:25

fizyka

LK 6

informatyka

MG 23

j.polski

JB 6

plastyka

MN 7

historia

BK 24

5

11:40-12:25

matematyka

LK 8a

j.angielski

SK 7

godz.wych

JB 6

wych.rodz.

LG 8a

chemia

LG 22

6

12:40-13:25

j.angielski

SK 8a

matematyka

LK 6

e_dla_bezp

MK 6

zaj.artysty

MN 8a

religia

AK 22

7

13:30-14:15

chemia

LG 22

wf-1/2 #W3C wf-2/2 #W3D

boisko 30

j.niemiecki

SK 8

religia

AK 22

matematyka

LK 7

8

14:20-15:05

wf-2/2 #W3D

boisko

 

wf-1/2 #W3C

boisko

wf rekreacja-2/2 #R3D

8

 

poniedziałek
8:00- 8:45

wf-1/2 #W3C

boisko
8:50- 9:35

j.polski

JB 6
9:45-10:30

j.polski

JB 6
10:40-11:25

fizyka

LK 6
11:40-12:25

matematyka

LK 8a
12:40-13:25

j.angielski

SK 8a
13:30-14:15

chemia

LG 22
14:20-15:05

wf-2/2 #W3D

boisko
wtorek
8:00- 8:45

historia

BK 24
8:50- 9:35

zaj.technicz

MG 8a
9:45-10:30

biologia

LG 22
10:40-11:25

informatyka

MG 23
11:40-12:25

j.angielski

SK 7
12:40-13:25

matematyka

LK 6
13:30-14:15

wf-1/2 #W3C wf-2/2 #W3D

boisko 30
środa
8:00- 8:45

wf-2/2 #W3D

boisko
8:50- 9:35

j.angielski

SK 8
9:45-10:30

matematyka

LK 6
10:40-11:25

j.polski

JB 6
11:40-12:25

godz.wych

JB 6
12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 6
13:30-14:15

j.niemiecki

SK 8
14:20-15:05

wf-1/2 #W3C

boisko
czwartek
8:00- 8:45

wf rekreacja-1/2 #R3C

30
8:50- 9:35

geografia

MT 8
9:45-10:30

j.polski

JB 6
10:40-11:25

plastyka

MN 7
11:40-12:25

wych.rodz.

LG 8a
12:40-13:25

zaj.artysty

MN 8a
13:30-14:15

religia

AK 22
14:20-15:05

wf rekreacja-2/2 #R3D

8
piątek
8:50- 9:35

j.polski

JB 6
9:45-10:30

wos

BK 24
10:40-11:25

historia

BK 24
11:40-12:25

chemia

LG 22
12:40-13:25

religia

AK 22
13:30-14:15

matematyka

LK 7

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_muzyczna

JP 15

religia

MH 15

religia

MH 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

3

9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_plastyczna

JP 15

4

10:40-11:25

wf

JP 30

wf

JP 30

zaj_komputer

JP 23

j.angielski

15

wf

JP 30

5

11:40-12:25

j.angielski

15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

e_muzyczna

JP 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 15
10:40-11:25

wf

JP 30
11:40-12:25

j.angielski

15
wtorek
8:00- 8:45

religia

MH 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 15
10:40-11:25

wf

JP 30
11:40-12:25

e_wczesnoszk

JP 15
środa
8:00- 8:45

religia

MH 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 15
10:40-11:25

zaj_komputer

JP 23
11:40-12:25

e_wczesnoszk

JP 15
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

JP 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 15
10:40-11:25

j.angielski

15
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

JP 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 15
9:45-10:30

e_plastyczna

JP 15
10:40-11:25

wf

JP 30

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

j.polski

JB 6

 

informatyka

JP 23

j.polski

JB 6

przyroda

AK 23

2

8:50- 9:35

wf

PB 30

j.angielski

SK 7

religia-1/2

AK 22

matematyka

JL 6

technika

MG 8a

3

9:45-10:30

j.angielski

SK 23

j.polski

JB 6

j.polski

JB 7

godz.wych

SK 7

matematyka

JL 8a

4

10:40-11:25

religia-1/2

AK 22

j.polski

JB 6

przyroda

AK 24

j.angielski

SK 16

wf

PB boisko

5

11:40-12:25

matematyka

JL 24

wf

PB 30

wf

PB 30

plastyka

MN 22

 

6

12:40-13:25

matematyka

JL 8

historia

BK 24

 

 

religiaGK-2/2

6

7

13:30-14:15

muzyka

DZ 8a

 

 

 

religiaGK-2/2

6
poniedziałek
8:00- 8:45

j.polski

JB 6
8:50- 9:35

wf

PB 30
9:45-10:30

j.angielski

SK 23
10:40-11:25

religia-1/2

AK 22
11:40-12:25

matematyka

JL 24
12:40-13:25

matematyka

JL 8
13:30-14:15

muzyka

DZ 8a
wtorek
8:50- 9:35

j.angielski

SK 7
9:45-10:30

j.polski

JB 6
10:40-11:25

j.polski

JB 6
11:40-12:25

wf

PB 30
12:40-13:25

historia

BK 24
środa
8:00- 8:45

informatyka

JP 23
8:50- 9:35

religia-1/2

AK 22
9:45-10:30

j.polski

JB 7
10:40-11:25

przyroda

AK 24
11:40-12:25

wf

PB 30
czwartek
8:00- 8:45

j.polski

JB 6
8:50- 9:35

matematyka

JL 6
9:45-10:30

godz.wych

SK 7
10:40-11:25

j.angielski

SK 16
11:40-12:25

plastyka

MN 22
piątek
8:00- 8:45

przyroda

AK 23
8:50- 9:35

technika

MG 8a
9:45-10:30

matematyka

JL 8a
10:40-11:25

wf

PB boisko
12:40-13:25

religiaGK-2/2

6
13:30-14:15

religiaGK-2/2

6

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

fizyka

LK 8*

j.angielski

8p

 

fizyka

LK 8*

j.polski

PE 5a

2

8:50- 9:35

fizyka

LK 7a

biologia

LG 5a

-1/2 religia

AK 4a

fizyka

LK 7a

biologia

LG 3BG

3

9:45-10:30

chemia

LG 8*

biologia

LG 3AG

j.polski

PE 8*

j.polski

AB 6a

chemia

LG 7a

4

10:40-11:25

-1/2 religia

AK 4a

e_inform

MP 2a

j.polski

PE 8*

chemia

LG 7a

chemia

LG 3BG

5

11:40-12:25

chemia

LG 3BG

j.polski

PE 5a

j.polski

AB 3BG

plastyka

MN 4a

chemia

LG 3AG

6

12:40-13:25

matematyka

EL 5a

biologia

LG 7a

j.polski

PE 5a

 

religia

AK 3AG

7

13:30-14:15

chemia

LG 3AG

 

biologia

LG 8*

religia

AK 3AG

 

poniedziałek
8:00- 8:45

fizyka

LK 8*
8:50- 9:35

fizyka

LK 7a
9:45-10:30

chemia

LG 8*
10:40-11:25

-1/2 religia

AK 4a
11:40-12:25

chemia

LG 3BG
12:40-13:25

matematyka

EL 5a
13:30-14:15

chemia

LG 3AG
wtorek
8:00- 8:45

j.angielski

8p
8:50- 9:35

biologia

LG 5a
9:45-10:30

biologia

LG 3AG
10:40-11:25

e_inform

MP 2a
11:40-12:25

j.polski

PE 5a
12:40-13:25

biologia

LG 7a
środa
8:50- 9:35

-1/2 religia

AK 4a
9:45-10:30

j.polski

PE 8*
10:40-11:25

j.polski

PE 8*
11:40-12:25

j.polski

AB 3BG
12:40-13:25

j.polski

PE 5a
13:30-14:15

biologia

LG 8*
czwartek
8:00- 8:45

fizyka

LK 8*
8:50- 9:35

fizyka

LK 7a
9:45-10:30

j.polski

AB 6a
10:40-11:25

chemia

LG 7a
11:40-12:25

plastyka

MN 4a
13:30-14:15

religia

AK 3AG
piątek
8:00- 8:45

j.polski

PE 5a
8:50- 9:35

biologia

LG 3BG
9:45-10:30

chemia

LG 7a
10:40-11:25

chemia

LG 3BG
11:40-12:25

chemia

LG 3AG
12:40-13:25

religia

AK 3AG

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_wczesnoszk

RL 1a

 

e_wczesnoszk

RL 1a

e_wczesnoszk

RL 1a

e_wczesnoszk

RL 1a

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

RL 1a

e_wczesnoszk

RL 1a

e_wczesnoszk

RL 1a

e_plastyczna

RL 1a

e_wczesnoszk

RL 1a

3

9:45-10:30

e_wczesnoszk

RL 1a

e_wczesnoszk

RL 1a

e_muzyczna

RL 1a

 

 

4

10:40-11:25

j.angielski

1a

e_wczesnoszk

RL 1a

j.angielski

1a

j.angielski

SK 4a

e_wczesnoszk

RL 1a

5

11:40-12:25

 

 

religia

AK 1a

religia

AK 1a

-2/2 etyka

RL 1a
poniedziałek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

RL 1a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

RL 1a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

RL 1a
10:40-11:25

j.angielski

1a
wtorek
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

RL 1a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

RL 1a
10:40-11:25

e_wczesnoszk

RL 1a
środa
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

RL 1a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

RL 1a
9:45-10:30

e_muzyczna

RL 1a
10:40-11:25

j.angielski

1a
11:40-12:25

religia

AK 1a
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

RL 1a
8:50- 9:35

e_plastyczna

RL 1a
10:40-11:25

j.angielski

SK 4a
11:40-12:25

religia

AK 1a
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

RL 1a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

RL 1a
10:40-11:25

e_wczesnoszk

RL 1a
11:40-12:25

-2/2 etyka

RL 1a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

j.polski

PE 8p

informatyka

MG 3p

matematyka

EL 3p

matematyka

EL 3p

historia

BK 8p

2

8:50- 9:35

j.polski

PE 8p

historia

BK 3p

j.polski

PE 3p

matematyka

EL 3p

wos

SK 8p

3

9:45-10:30

matematyka

EL 8p

j.polski

PE 3p

j.angielski

3p

godz.wych

EL 3p

j.polski

PE 8p

4

10:40-11:25

informatyka

MG 8p

j.polski

PE 3p

chemia

LG 3p

j.polski

PE 3p

 

5

11:40-12:25

geografia

MT 8p

matematyka

EL 3p

wych.rodz.

LG 3p

j.angielski

3p

 

6

12:40-13:25

godz.wych

MT 8p

fizyka

EL 3p

biologia

LG 3p

chemia

LG 3p

 

7

13:30-14:15

 

e_dla_bezp

MK 3p

j.polski

PE 3p

wos

SK 3p

 

8

14:20-15:05

j.angielski

8p

geografia

RK 3p

 

historia

BK 3p

 

poniedziałek
8:00- 8:45

j.polski

PE 8p
8:50- 9:35

j.polski

PE 8p
9:45-10:30

matematyka

EL 8p
10:40-11:25

informatyka

MG 8p
11:40-12:25

geografia

MT 8p
12:40-13:25

godz.wych

MT 8p
14:20-15:05

j.angielski

8p
wtorek
8:00- 8:45

informatyka

MG 3p
8:50- 9:35

historia

BK 3p
9:45-10:30

j.polski

PE 3p
10:40-11:25

j.polski

PE 3p
11:40-12:25

matematyka

EL 3p
12:40-13:25

fizyka

EL 3p
13:30-14:15

e_dla_bezp

MK 3p
14:20-15:05

geografia

RK 3p
środa
8:00- 8:45

matematyka

EL 3p
8:50- 9:35

j.polski

PE 3p
9:45-10:30

j.angielski

3p
10:40-11:25

chemia

LG 3p
11:40-12:25

wych.rodz.

LG 3p
12:40-13:25

biologia

LG 3p
13:30-14:15

j.polski

PE 3p
czwartek
8:00- 8:45

matematyka

EL 3p
8:50- 9:35

matematyka

EL 3p
9:45-10:30

godz.wych

EL 3p
10:40-11:25

j.polski

PE 3p
11:40-12:25

j.angielski

3p
12:40-13:25

chemia

LG 3p
13:30-14:15

wos

SK 3p
14:20-15:05

historia

BK 3p
piątek
8:00- 8:45

historia

BK 8p
8:50- 9:35

wos

SK 8p
9:45-10:30

j.polski

PE 8p

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

geografia

MT 8

j.polski

JB 6

j.angielski

7

geografia

MT 8

j.polski

JB 6

2

8:50- 9:35

fizyka

LK 22

j.polski

JB 6

j.polski

JB 6

fizyka

LK 22

religia

AK 23

3

9:45-10:30

matematyka

JL 24

matematyka

JL 23

religia

AK 8a

godz.wych

23

chemia

LG 22

4

10:40-11:25

biologia

LG 8a

historia

BK 24

wf

RK boisko

chemia

LG 22

matematyka

JL 7

5

11:40-12:25

j.polski

JB 6

wf rekreacja

RK boisko

j.niemiecki

SK 24

historia

BK 24

j.niemiecki

SK 8

6

12:40-13:25

wf

RK 30

biologia

LG 22

matematyka

JL 7

j.angielski

7

plastyka

MN 8a

7

13:30-14:15

j.angielski

25

muzyka

DZ 8a

informatyka

MG 23

wf

RK 30

 

poniedziałek
8:00- 8:45

geografia

MT 8
8:50- 9:35

fizyka

LK 22
9:45-10:30

matematyka

JL 24
10:40-11:25

biologia

LG 8a
11:40-12:25

j.polski

JB 6
12:40-13:25

wf

RK 30
13:30-14:15

j.angielski

25
wtorek
8:00- 8:45

j.polski

JB 6
8:50- 9:35

j.polski

JB 6
9:45-10:30

matematyka

JL 23
10:40-11:25

historia

BK 24
11:40-12:25

wf rekreacja

RK boisko
12:40-13:25

biologia

LG 22
13:30-14:15

muzyka

DZ 8a
środa
8:00- 8:45

j.angielski

7
8:50- 9:35

j.polski

JB 6
9:45-10:30

religia

AK 8a
10:40-11:25

wf

RK boisko
11:40-12:25

j.niemiecki

SK 24
12:40-13:25

matematyka

JL 7
13:30-14:15

informatyka

MG 23
czwartek
8:00- 8:45

geografia

MT 8
8:50- 9:35

fizyka

LK 22
9:45-10:30

godz.wych

23
10:40-11:25

chemia

LG 22
11:40-12:25

historia

BK 24
12:40-13:25

j.angielski

7
13:30-14:15

wf

RK 30
piątek
8:00- 8:45

j.polski

JB 6
8:50- 9:35

religia

AK 23
9:45-10:30

chemia

LG 22
10:40-11:25

matematyka

JL 7
11:40-12:25

j.niemiecki

SK 8
12:40-13:25

plastyka

MN 8a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

geografia

MT 7a

matematyka

EL 6a

 

geografia

MT 7a

geografia

MT 3BG

2

8:50- 9:35

geografia

MT 8*

religia

AK 3BG

j.angielski

SK 3AG

geografia

MT 3AG

j.polski

PE 8*

3

9:45-10:30

fizyka

LK 3BG

j.angielski

SK 3BG

godz.wych

LG 5a

geografia

MT 5a

religia

AK 5a

4

10:40-11:25

 

matematyka

EL 5a

matematyka

EL 5a

matematyka

EL 5a

j.angielski

SK 8*

5

11:40-12:25

j.angielski

SK 8*

matematyka

LK 3BG

matematyka

EL 6a

matematyka

EL 6a

j.niemiecki

SK 7a

6

12:40-13:25

matematyka

JL 4a

j.niemiecki

SK 3BG

 

j.niemiecki

SK 8*

 

7

13:30-14:15

matematyka

EL 6a

 

j.niemiecki

SK 3AG

 

 

8

14:20-15:05

 

 

 

-2/2,-2/2 wf rekreacja

RK 3AG 3BG

 

poniedziałek
8:00- 8:45

geografia

MT 7a
8:50- 9:35

geografia

MT 8*
9:45-10:30

fizyka

LK 3BG
11:40-12:25

j.angielski

SK 8*
12:40-13:25

matematyka

JL 4a
13:30-14:15

matematyka

EL 6a
wtorek
8:00- 8:45

matematyka

EL 6a
8:50- 9:35

religia

AK 3BG
9:45-10:30

j.angielski

SK 3BG
10:40-11:25

matematyka

EL 5a
11:40-12:25

matematyka

LK 3BG
12:40-13:25

j.niemiecki

SK 3BG
środa
8:50- 9:35

j.angielski

SK 3AG
9:45-10:30

godz.wych

LG 5a
10:40-11:25

matematyka

EL 5a
11:40-12:25

matematyka

EL 6a
13:30-14:15

j.niemiecki

SK 3AG
czwartek
8:00- 8:45

geografia

MT 7a
8:50- 9:35

geografia

MT 3AG
9:45-10:30

geografia

MT 5a
10:40-11:25

matematyka

EL 5a
11:40-12:25

matematyka

EL 6a
12:40-13:25

j.niemiecki

SK 8*
14:20-15:05

-2/2,-2/2 wf rekreacja

RK 3AG 3BG
piątek
8:00- 8:45

geografia

MT 3BG
8:50- 9:35

j.polski

PE 8*
9:45-10:30

religia

AK 5a
10:40-11:25

j.angielski

SK 8*
11:40-12:25

j.niemiecki

SK 7a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

-1/2,-1/2 wf

PB 3BG 3AG

 

-2/2,-2/2 wf

RK 3BG 3AG

 

 

2

8:50- 9:35

 

wf

MP 2a

 

 

 

3

9:45-10:30

 

 

 

 

 

4

10:40-11:25

wf

PB 8*

 

wf

RK 7a

 

wf

PB 4a

5

11:40-12:25

 

wf rekreacja

RK 7a

 

 

wf

PB 8*

6

12:40-13:25

 

wf

RK 6a

 

 

 

7

13:30-14:15

 

-1/2,-1/2 wf

PB 3BG 3AG

 

 

 

8

14:20-15:05

-2/2,-2/2 wf

RK 3BG 3AG

 

-1/2,-1/2 wf

PB 3BG 3AG

 

 

9

15:10-15:55

 

,, wf

PB 7p 8p 3p

,, wf

PB 7p 8p 3p

 

 

10

16:00-16:45

 

,, wf

PB 7p 8p 3p

,, wf

PB 7p 8p 3p

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

-1/2,-1/2 wf

PB 3BG 3AG
10:40-11:25

wf

PB 8*
14:20-15:05

-2/2,-2/2 wf

RK 3BG 3AG
wtorek
8:50- 9:35

wf

MP 2a
11:40-12:25

wf rekreacja

RK 7a
12:40-13:25

wf

RK 6a
13:30-14:15

-1/2,-1/2 wf

PB 3BG 3AG
15:10-15:55

,, wf

PB 7p 8p 3p
16:00-16:45

,, wf

PB 7p 8p 3p
środa
8:00- 8:45

-2/2,-2/2 wf

RK 3BG 3AG
10:40-11:25

wf

RK 7a
14:20-15:05

-1/2,-1/2 wf

PB 3BG 3AG
15:10-15:55

,, wf

PB 7p 8p 3p
16:00-16:45

,, wf

PB 7p 8p 3p
czwartek
piątek
10:40-11:25

wf

PB 4a
11:40-12:25

wf

PB 8*

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

2

8:50- 9:35

 

 

 

 

 

3

9:45-10:30

 

 

 

 

 

4

10:40-11:25

 

 

 

 

 

5

11:40-12:25

 

 

 

 

 

6

12:40-13:25

 

 

 

 

-2/2 religiaGK

4a 6

7

13:30-14:15

 

 

 

 

-2/2 religiaGK

4a 6
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
12:40-13:25

-2/2 religiaGK

4a 6
13:30-14:15

-2/2 religiaGK

4a 6

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

2

8:50- 9:35

 

 

 

 

 

3

9:45-10:30

 

 

 

 

 

4

10:40-11:25

 

 

 

 

 

5

11:40-12:25

 

 

 

 

 

6

12:40-13:25

 

 

 

 

 

7

13:30-14:15

 

 

 

 

 

8

14:20-15:05

 

 

 

 

 

9

15:10-15:55

 

 

 

,,-1/1 religia

7p 8p 3p 6

 

10

16:00-16:45

 

 

 

,,-1/1 religia

7p 8p 3p 6

 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
15:10-15:55

,,-1/1 religia

7p 8p 3p 6
16:00-16:45

,,-1/1 religia

7p 8p 3p 6
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

2

8:50- 9:35

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

3

9:45-10:30

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

4

10:40-11:25

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

5

11:40-12:25

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

zerówka @

0a

6

12:40-13:25

zerówka @

0a

 

 

 

 

poniedziałek
8:50- 9:35

zerówka @

0a
9:45-10:30

zerówka @

0a
10:40-11:25

zerówka @

0a
11:40-12:25

zerówka @

0a
12:40-13:25

zerówka @

0a
wtorek
8:00- 8:45

zerówka @

0a
8:50- 9:35

zerówka @

0a
9:45-10:30

zerówka @

0a
10:40-11:25

zerówka @

0a
11:40-12:25

zerówka @

0a
środa
8:00- 8:45

zerówka @

0a
8:50- 9:35

zerówka @

0a
9:45-10:30

zerówka @

0a
10:40-11:25

zerówka @

0a
11:40-12:25

zerówka @

0a
czwartek
8:00- 8:45

zerówka @

0a
8:50- 9:35

zerówka @

0a
9:45-10:30

zerówka @

0a
10:40-11:25

zerówka @

0a
11:40-12:25

zerówka @

0a
piątek
8:00- 8:45

zerówka @

0a
8:50- 9:35

zerówka @

0a
9:45-10:30

zerówka @

0a
10:40-11:25

zerówka @

0a
11:40-12:25

zerówka @

0a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_muzyczna

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

2a 14

wf

2a boisko

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

3

9:45-10:30

wf

2a 30

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

4

10:40-11:25

e_wczesnoszk

2a 14

e_inform

2a 22

e_plastyczna

2a 14

wf

2a 30

 

poniedziałek
8:00- 8:45

e_muzyczna

2a 14
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

2a 14
9:45-10:30

wf

2a 30
10:40-11:25

e_wczesnoszk

2a 14
wtorek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

2a 14
8:50- 9:35

wf

2a boisko
9:45-10:30

e_wczesnoszk

2a 14
10:40-11:25

e_inform

2a 22
środa
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

2a 14
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

2a 14
9:45-10:30

e_wczesnoszk

2a 14
10:40-11:25

e_plastyczna

2a 14
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

2a 14
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

2a 14
9:45-10:30

e_wczesnoszk

2a 14
10:40-11:25

wf

2a 30
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

2a 14
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

2a 14
9:45-10:30

e_wczesnoszk

2a 14

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_muzyczna

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

MP 2a

 

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

3

9:45-10:30

 

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

4

10:40-11:25

e_wczesnoszk

MP 2a

 

e_plastyczna

MP 2a

 

religia

AK 2a

5

11:40-12:25

 

religia

AK 2a

j.angielski

2a

 

j.angielski

2a
poniedziałek
8:00- 8:45

e_muzyczna

MP 2a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

MP 2a
10:40-11:25

e_wczesnoszk

MP 2a
wtorek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

MP 2a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

MP 2a
11:40-12:25

religia

AK 2a
środa
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

MP 2a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

MP 2a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

MP 2a
10:40-11:25

e_plastyczna

MP 2a
11:40-12:25

j.angielski

2a
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

MP 2a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

MP 2a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

MP 2a
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

MP 2a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

MP 2a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

MP 2a
10:40-11:25

religia

AK 2a
11:40-12:25

j.angielski

2a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

IW przysp.do.pr

7p

 

IW przysp.do.pr

8p

 

2

8:50- 9:35

 

IW przysp.do.pr

7p

 

IW przysp.do.pr

8p

 

3

9:45-10:30

 

IW przysp.do.pr

7p

 

IW przysp.do.pr

8p

 

4

10:40-11:25

 

IW przysp.do.pr

7p

 

IW przysp.do.pr

8p

 

5

11:40-12:25

 

IW przysp.do.pr

7p

 

IW przysp.do.pr

8p

 

poniedziałek
wtorek
8:00- 8:45

IW przysp.do.pr

7p
8:50- 9:35

IW przysp.do.pr

7p
9:45-10:30

IW przysp.do.pr

7p
10:40-11:25

IW przysp.do.pr

7p
11:40-12:25

IW przysp.do.pr

7p
środa
czwartek
8:00- 8:45

IW przysp.do.pr

8p
8:50- 9:35

IW przysp.do.pr

8p
9:45-10:30

IW przysp.do.pr

8p
10:40-11:25

IW przysp.do.pr

8p
11:40-12:25

IW przysp.do.pr

8p
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

wf-1/2 #W3C

boisko

wych.rodz.

LG 7

wf-2/2 #W3D

boisko

wf rekreacja-1/2 #R3C

30

geografia

MT 8

2

8:50- 9:35

informatyka

MG 23

religia

AK 8

matematyka

LK 23

historia

BK 24

biologia

LG 22

3

9:45-10:30

fizyka

LK 8

j.angielski

SK 8

historia

BK 24

religia

AK 8a

j.angielski

SK 7

4

10:40-11:25

j.angielski

SK 24

j.polski

AB 8a

matematyka

LK 8a

j.polski

AB 6

chemia

LG 22

5

11:40-12:25

chemia

LG 22

matematyka

LK 8

j.polski

AB 22

j.polski

AB 6

zaj.artysty

MN 8a

6

12:40-13:25

matematyka

LK 6

j.niemiecki

SK 8

plastyka

MN 8a

wos

BK 24

zaj.technicz

MG 24

7

13:30-14:15

j.polski

AB 6

wf-1/2 #W3C wf-2/2 #W3D

boisko 30

e_dla_bezp

MK 6

godz.wych

BK 24

 

8

14:20-15:05

wf-2/2 #W3D

boisko

 

wf-1/2 #W3C

boisko

wf rekreacja-2/2 #R3D

8

 

poniedziałek
8:00- 8:45

wf-1/2 #W3C

boisko
8:50- 9:35

informatyka

MG 23
9:45-10:30

fizyka

LK 8
10:40-11:25

j.angielski

SK 24
11:40-12:25

chemia

LG 22
12:40-13:25

matematyka

LK 6
13:30-14:15

j.polski

AB 6
14:20-15:05

wf-2/2 #W3D

boisko
wtorek
8:00- 8:45

wych.rodz.

LG 7
8:50- 9:35

religia

AK 8
9:45-10:30

j.angielski

SK 8
10:40-11:25

j.polski

AB 8a
11:40-12:25

matematyka

LK 8
12:40-13:25

j.niemiecki

SK 8
13:30-14:15

wf-1/2 #W3C wf-2/2 #W3D

boisko 30
środa
8:00- 8:45

wf-2/2 #W3D

boisko
8:50- 9:35

matematyka

LK 23
9:45-10:30

historia

BK 24
10:40-11:25

matematyka

LK 8a
11:40-12:25

j.polski

AB 22
12:40-13:25

plastyka

MN 8a
13:30-14:15

e_dla_bezp

MK 6
14:20-15:05

wf-1/2 #W3C

boisko
czwartek
8:00- 8:45

wf rekreacja-1/2 #R3C

30
8:50- 9:35

historia

BK 24
9:45-10:30

religia

AK 8a
10:40-11:25

j.polski

AB 6
11:40-12:25

j.polski

AB 6
12:40-13:25

wos

BK 24
13:30-14:15

godz.wych

BK 24
14:20-15:05

wf rekreacja-2/2 #R3D

8
piątek
8:00- 8:45

geografia

MT 8
8:50- 9:35

biologia

LG 22
9:45-10:30

j.angielski

SK 7
10:40-11:25

chemia

LG 22
11:40-12:25

zaj.artysty

MN 8a
12:40-13:25

zaj.technicz

MG 24

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

historia

5a 24

historia

3AG 24

 

 

historia

8p KORONA

2

8:50- 9:35

 

historia

3p KORONA

historia

8p 24

historia

3BG 24

historia

5a 24

3

9:45-10:30

 

hist. i społ

6a 24

historia

3BG 24

historia

8* 24

wos

3AG 24

4

10:40-11:25

 

historia

7a 24

historia

7p 25

hist. i społ

6a 24

historia

3AG 24

5

11:40-12:25

 

historia

8* 24

 

historia

7a 24

historia

7p 24

6

12:40-13:25

 

historia

4a 24

 

wos

3BG 24

 

7

13:30-14:15

 

 

 

godz.wych

3BG 24

 

8

14:20-15:05

 

 

 

historia

3p KORONA

 

poniedziałek
8:00- 8:45

historia

5a 24
wtorek
8:00- 8:45

historia

3AG 24
8:50- 9:35

historia

3p KORONA
9:45-10:30

hist. i społ

6a 24
10:40-11:25

historia

7a 24
11:40-12:25

historia

8* 24
12:40-13:25

historia

4a 24
środa
8:50- 9:35

historia

8p 24
9:45-10:30

historia

3BG 24
10:40-11:25

historia

7p 25
czwartek
8:50- 9:35

historia

3BG 24
9:45-10:30

historia

8* 24
10:40-11:25

hist. i społ

6a 24
11:40-12:25

historia

7a 24
12:40-13:25

wos

3BG 24
13:30-14:15

godz.wych

3BG 24
14:20-15:05

historia

3p KORONA
piątek
8:00- 8:45

historia

8p KORONA
8:50- 9:35

historia

5a 24
9:45-10:30

wos

3AG 24
10:40-11:25

historia

3AG 24
11:40-12:25

historia

7p 24

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

religia

AK 6a

wych.rodz.

LG 3BG

j.angielski

7a

 

 

2

8:50- 9:35

przyroda

AK 6a

j.angielski

SK 4a

chemia

LG 8*

j.angielski

5a

 

3

9:45-10:30

godz.wych

AK 6a

matematyka

EL 8p

j.polski

JB 4a

godz.wych

SK 4a

j.angielski

SK 3BG

4

10:40-11:25

j.polski

AB 6a

wos

SK 8*

j.polski

AB 6a

plastyka

MN 3AG

matematyka

JL 7a

5

11:40-12:25

j.polski

AB 6a

j.angielski

SK 3AG

 

j.polski

PE 8*

przyroda

AK 6a

6

12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 8*

e_dla_bezp

MK 8p

matematyka

JL 7a

j.angielski

7a

j.niemiecki

SK 8*

7

13:30-14:15

matematyka

LK 8*

j.polski

PE 8p

 

wych.rodz.

LG 8*

matematyka

LK 3AG
poniedziałek
8:00- 8:45

religia

AK 6a
8:50- 9:35

przyroda

AK 6a
9:45-10:30

godz.wych

AK 6a
10:40-11:25

j.polski

AB 6a
11:40-12:25

j.polski

AB 6a
12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 8*
13:30-14:15

matematyka

LK 8*
wtorek
8:00- 8:45

wych.rodz.

LG 3BG
8:50- 9:35

j.angielski

SK 4a
9:45-10:30

matematyka

EL 8p
10:40-11:25

wos

SK 8*
11:40-12:25

j.angielski

SK 3AG
12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 8p
13:30-14:15

j.polski

PE 8p
środa
8:00- 8:45

j.angielski

7a
8:50- 9:35

chemia

LG 8*
9:45-10:30

j.polski

JB 4a
10:40-11:25

j.polski

AB 6a
12:40-13:25

matematyka

JL 7a
czwartek
8:50- 9:35

j.angielski

5a
9:45-10:30

godz.wych

SK 4a
10:40-11:25

plastyka

MN 3AG
11:40-12:25

j.polski

PE 8*
12:40-13:25

j.angielski

7a
13:30-14:15

wych.rodz.

LG 8*
piątek
9:45-10:30

j.angielski

SK 3BG
10:40-11:25

matematyka

JL 7a
11:40-12:25

przyroda

AK 6a
12:40-13:25

j.niemiecki

SK 8*
13:30-14:15

matematyka

LK 3AG

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

informatyka

JP 5a

informatyka

JP 4a

 

przyroda

AK 4a

2

8:50- 9:35

informatyka

MG 3BG

matematyka

EL 8p

matematyka

LK 3BG

 

religia

AK 7a

3

9:45-10:30

j.angielski

SK 4a

matematyka

JL 7a

z.rozw.kreat

MN 8p

godz.wych

7a

informatyka

MG 7p

4

10:40-11:25

j.polski

PE 5a

informatyka

MG 3AG

zaj_komputer

JP 3a

e_inform

JP 1a

j.angielski

5a

5

11:40-12:25

 

 

informatyka

MG 8*

 

technika

MG 5a

6

12:40-13:25

 

 

zaj_komputer

MG 6a

 

 

7

13:30-14:15

 

 

informatyka

MG 7a

 

 

poniedziałek
8:50- 9:35

informatyka

MG 3BG
9:45-10:30

j.angielski

SK 4a
10:40-11:25

j.polski

PE 5a
wtorek
8:00- 8:45

informatyka

JP 5a
8:50- 9:35

matematyka

EL 8p
9:45-10:30

matematyka

JL 7a
10:40-11:25

informatyka

MG 3AG
środa
8:00- 8:45

informatyka

JP 4a
8:50- 9:35

matematyka

LK 3BG
9:45-10:30

z.rozw.kreat

MN 8p
10:40-11:25

zaj_komputer

JP 3a
11:40-12:25

informatyka

MG 8*
12:40-13:25

zaj_komputer

MG 6a
13:30-14:15

informatyka

MG 7a
czwartek
9:45-10:30

godz.wych

7a
10:40-11:25

e_inform

JP 1a
piątek
8:00- 8:45

przyroda

AK 4a
8:50- 9:35

religia

AK 7a
9:45-10:30

informatyka

MG 7p
10:40-11:25

j.angielski

5a
11:40-12:25

technika

MG 5a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

religia

AK 7

matematyka

EL 8

 

 

zaj.technicz

MG 8a

2

8:50- 9:35

przyroda

AK 7

j.angielski

25

plastyka

MN 8a

religia

AK 8a

wf

RK 30

3

9:45-10:30

godz.wych

AK 7

hist. i społ

BK 24

wf rekreacja

RK 30

j.polski

AB 22

j.angielski

25

4

10:40-11:25

j.polski

AB 7

przyroda

AK 15

j.polski

AB 7

hist. i społ

BK 24

j.polski

AB 6

5

11:40-12:25

j.polski

AB 7

j.polski

AB 6

matematyka

EL 8

matematyka

EL 8

przyroda

AK 7

6

12:40-13:25

j.angielski

24

wf

RK boisko

zaj_komputer

MG 23

wf

RK 30

 

7

13:30-14:15

matematyka

EL 8

 

 

 

 

8

14:20-15:05

muzyka

DZ 8a

 

 

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

religia

AK 7
8:50- 9:35

przyroda

AK 7
9:45-10:30

godz.wych

AK 7
10:40-11:25

j.polski

AB 7
11:40-12:25

j.polski

AB 7
12:40-13:25

j.angielski

24
13:30-14:15

matematyka

EL 8
14:20-15:05

muzyka

DZ 8a
wtorek
8:00- 8:45

matematyka

EL 8
8:50- 9:35

j.angielski

25
9:45-10:30

hist. i społ

BK 24
10:40-11:25

przyroda

AK 15
11:40-12:25

j.polski

AB 6
12:40-13:25

wf

RK boisko
środa
8:50- 9:35

plastyka

MN 8a
9:45-10:30

wf rekreacja

RK 30
10:40-11:25

j.polski

AB 7
11:40-12:25

matematyka

EL 8
12:40-13:25

zaj_komputer

MG 23
czwartek
8:50- 9:35

religia

AK 8a
9:45-10:30

j.polski

AB 22
10:40-11:25

hist. i społ

BK 24
11:40-12:25

matematyka

EL 8
12:40-13:25

wf

RK 30
piątek
8:00- 8:45

zaj.technicz

MG 8a
8:50- 9:35

wf

RK 30
9:45-10:30

j.angielski

25
10:40-11:25

j.polski

AB 6
11:40-12:25

przyroda

AK 7

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

informatyka

MG KORONA

matematyka

EL KORONA

matematyka

EL KORONA

 

2

8:50- 9:35

 

historia

BK KORONA

j.polski

PE KORONA

matematyka

EL KORONA

 

3

9:45-10:30

 

j.polski

PE KORONA

j.angielski

KORONA

godz.wych

EL KORONA

 

4

10:40-11:25

 

j.polski

PE KORONA

chemia

LG KORONA

j.polski

PE KORONA

 

5

11:40-12:25

 

matematyka

EL KORONA

wych.rodz.

LG KORONA

j.angielski

KORONA

 

6

12:40-13:25

 

fizyka

EL KORONA

biologia

LG KORONA

chemia

LG KORONA

 

7

13:30-14:15

 

e_dla_bezp

MK KORONA

j.polski

PE KORONA

wos

SK KORONA

 

8

14:20-15:05

 

geografia

RK KORONA

 

historia

BK KORONA

 

9

15:10-15:55

 

wf #WFP

boisko

wf #WFP

boisko

religia-1/1 #RP

6

 

10

16:00-16:45

 

wf #WFP

boisko

wf #WFP

boisko

religia-1/1 #RP

6

 

poniedziałek
wtorek
8:00- 8:45

informatyka

MG KORONA
8:50- 9:35

historia

BK KORONA
9:45-10:30

j.polski

PE KORONA
10:40-11:25

j.polski

PE KORONA
11:40-12:25

matematyka

EL KORONA
12:40-13:25

fizyka

EL KORONA
13:30-14:15

e_dla_bezp

MK KORONA
14:20-15:05

geografia

RK KORONA
15:10-15:55

wf #WFP

boisko
16:00-16:45

wf #WFP

boisko
środa
8:00- 8:45

matematyka

EL KORONA
8:50- 9:35

j.polski

PE KORONA
9:45-10:30

j.angielski

KORONA
10:40-11:25

chemia

LG KORONA
11:40-12:25

wych.rodz.

LG KORONA
12:40-13:25

biologia

LG KORONA
13:30-14:15

j.polski

PE KORONA
15:10-15:55

wf #WFP

boisko
16:00-16:45

wf #WFP

boisko
czwartek
8:00- 8:45

matematyka

EL KORONA
8:50- 9:35

matematyka

EL KORONA
9:45-10:30

godz.wych

EL KORONA
10:40-11:25

j.polski

PE KORONA
11:40-12:25

j.angielski

KORONA
12:40-13:25

chemia

LG KORONA
13:30-14:15

wos

SK KORONA
14:20-15:05

historia

BK KORONA
15:10-15:55

religia-1/1 #RP

6
16:00-16:45

religia-1/1 #RP

6
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

historia

BK 24

informatyka

JP 23

 

religia

AK 24

j.polski

PE 22

2

8:50- 9:35

j.angielski

8a

biologia

LG 22

wf

RK 30

j.angielski

7

historia

BK 24

3

9:45-10:30

j.polski

PE 8a

wf rekreacja

RK 30

godz.wych

LG 8

geografia

MT 8

religia

AK 8

4

10:40-11:25

j.polski

PE 23

matematyka

EL 8

matematyka

EL 8

matematyka

EL 8

j.angielski

23

5

11:40-12:25

wf

RK 30

j.polski

PE 22

plastyka

MN 8a

wf

RK 30

technika

MG 23

6

12:40-13:25

matematyka

EL 22

muzyka

DZ 8a

j.polski

PE 22

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

historia

BK 24
8:50- 9:35

j.angielski

8a
9:45-10:30

j.polski

PE 8a
10:40-11:25

j.polski

PE 23
11:40-12:25

wf

RK 30
12:40-13:25

matematyka

EL 22
wtorek
8:00- 8:45

informatyka

JP 23
8:50- 9:35

biologia

LG 22
9:45-10:30

wf rekreacja

RK 30
10:40-11:25

matematyka

EL 8
11:40-12:25

j.polski

PE 22
12:40-13:25

muzyka

DZ 8a
środa
8:50- 9:35

wf

RK 30
9:45-10:30

godz.wych

LG 8
10:40-11:25

matematyka

EL 8
11:40-12:25

plastyka

MN 8a
12:40-13:25

j.polski

PE 22
czwartek
8:00- 8:45

religia

AK 24
8:50- 9:35

j.angielski

7
9:45-10:30

geografia

MT 8
10:40-11:25

matematyka

EL 8
11:40-12:25

wf

RK 30
piątek
8:00- 8:45

j.polski

PE 22
8:50- 9:35

historia

BK 24
9:45-10:30

religia

AK 8
10:40-11:25

j.angielski

23
11:40-12:25

technika

MG 23

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A5
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

2

8:50- 9:35

 

 

plastyka

6a 8a

 

 

3

9:45-10:30

 

 

z.rozw.kreat

8p 23

 

z.rozw.kreat

8* 6

4

10:40-11:25

 

 

 

plastyka

3AG 7

 

5

11:40-12:25