Plan zajęć

Plan opublikowany dnia: 2018-09-04
Klasy
Nauczyciele
Sale
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8*
3AG
3BG
7p
8p
3p
M.Gajewski (MG)
J.Bucka (JB)
B.Kosowska (KB)
R.Lasek-Gajewska (RL)
M.Pułczyńska (MP)
J.Pyka (JP)
A.Bacior (AB)
A.Danek-Rzeszowska (AD)
R.Frosztęga-Ryszawy (RF)
L.Graca (LG)
R.Kania (RK)
L.Klimowska (LK)
B.Kowalska (BK)
M.Kowalska (MK)
A.Kurowska-Maj (AK)
E.Lachendrowicz-Homel (EL)
E.Pałus (PE)
B.Piwowar (BP)
B.Piwowarczyk (PB)
M.Ślęczka (SM)
M.Tyrpa (MT)
K.Łuczak (KŁ)
M.Nogieć (MN)
M.Hans (MH)
S.Skupień (SK)
D.Kruk (DK)
v.etyka (ET)
14 nauczanie zintegrowane
15 nauczanie zintegrowane
16 nauczanie zintegrowane
6
7
8
8a
25
24
22
23
30
boisko
KORONA K

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

2

8:50- 9:35

 

 

 

 

 

3

9:45-10:30

 

 

 

 

 

4

10:40-11:25

 

 

 

 

 

5

11:40-12:25

 

 

 

 

etyka

1a 6
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
11:40-12:25

etyka

1a 6

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

2

8:50- 9:35

 

 

 

 

 

3

9:45-10:30

 

 

informatyka

7p 23

 

 

4

10:40-11:25

informatyka

8p KORONA

 

 

 

 

5

11:40-12:25

 

 

informatyka

7a 23

 

 

6

12:40-13:25

informatyka

3BG 23

 

zaj_komputer

6a 23

 

 

7

13:30-14:15

 

 

informatyka

3AG 23

informatyka

3p KORONA

 

8

14:20-15:05

 

 

informatyka

8* 23

 

 

poniedziałek
10:40-11:25

informatyka

8p KORONA
12:40-13:25

informatyka

3BG 23
wtorek
środa
9:45-10:30

informatyka

7p 23
11:40-12:25

informatyka

7a 23
12:40-13:25

zaj_komputer

6a 23
13:30-14:15

informatyka

3AG 23
14:20-15:05

informatyka

8* 23
czwartek
13:30-14:15

informatyka

3p KORONA
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

chemia

3p KORONA

 

wych.rodz.

6a 7

 

2

8:50- 9:35

 

biologia

5a 22

chemia

8* 7

wych.rodz.

7p 25

biologia

3BG 22

3

9:45-10:30

chemia

8* 22

biologia

3AG 22

godz.wych

5a 8

wych.rodz.

4a 7

chemia

7a 22

4

10:40-11:25

biologia

7a 8a

biologia

8p 25

chemia

3p KORONA

chemia

7a 22

chemia

3BG 22

5

11:40-12:25

chemia

3BG 22

chemia

8p 25

wych.rodz.

5a 7

 

chemia

3AG 22

6

12:40-13:25

biologia

7p 25

biologia

7a 22

biologia

3p KORONA

 

chemia

7p 25

7

13:30-14:15

chemia

3AG 22

wych.rodz.

7a 8a

biologia

8* 22

 

 

poniedziałek
9:45-10:30

chemia

8* 22
10:40-11:25

biologia

7a 8a
11:40-12:25

chemia

3BG 22
12:40-13:25

biologia

7p 25
13:30-14:15

chemia

3AG 22
wtorek
8:00- 8:45

chemia

3p KORONA
8:50- 9:35

biologia

5a 22
9:45-10:30

biologia

3AG 22
10:40-11:25

biologia

8p 25
11:40-12:25

chemia

8p 25
12:40-13:25

biologia

7a 22
13:30-14:15

wych.rodz.

7a 8a
środa
8:50- 9:35

chemia

8* 7
9:45-10:30

godz.wych

5a 8
10:40-11:25

chemia

3p KORONA
11:40-12:25

wych.rodz.

5a 7
12:40-13:25

biologia

3p KORONA
13:30-14:15

biologia

8* 22
czwartek
8:00- 8:45

wych.rodz.

6a 7
8:50- 9:35

wych.rodz.

7p 25
9:45-10:30

wych.rodz.

4a 7
10:40-11:25

chemia

7a 22
piątek
8:50- 9:35

biologia

3BG 22
9:45-10:30

chemia

7a 22
10:40-11:25

chemia

3BG 22
11:40-12:25

chemia

3AG 22
12:40-13:25

chemia

7p 25

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_muzyczna

3a 15

informatyka

5a 23

informatyka

4a 23

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

3

9:45-10:30

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

e_plastyczna

3a 15

4

10:40-11:25

wf

3a 30

wf

3a 30

zaj_komputer

3a 23

e_inform

1a 23

wf

3a 30

5

11:40-12:25

 

e_wczesnoszk

3a 15

e_wczesnoszk

3a 15

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

e_muzyczna

3a 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

3a 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

3a 15
10:40-11:25

wf

3a 30
wtorek
8:00- 8:45

informatyka

5a 23
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

3a 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

3a 15
10:40-11:25

wf

3a 30
11:40-12:25

e_wczesnoszk

3a 15
środa
8:00- 8:45

informatyka

4a 23
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

3a 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

3a 15
10:40-11:25

zaj_komputer

3a 23
11:40-12:25

e_wczesnoszk

3a 15
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

3a 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

3a 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

3a 15
10:40-11:25

e_inform

1a 23
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

3a 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

3a 15
9:45-10:30

e_plastyczna

3a 15
10:40-11:25

wf

3a 30

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

j.angielski

8* 25

j.niemiecki

8* 8

 

wos

8* 24

2

8:50- 9:35

 

j.angielski

4a 7

j.angielski

3AG 24

 

wos

8p KORONA

3

9:45-10:30

j.angielski

4a 23

j.angielski

3BG 8

 

 

j.niemiecki

3BG 8

4

10:40-11:25

j.angielski

3BG 24

wos

8* 7

j.angielski

3BG 24

j.angielski

4a 16

j.angielski

8* 8

5

11:40-12:25

j.angielski

8* 8

j.angielski

3AG 7

wos

3p KORONA

godz.wych

4a 22

j.niemiecki

7a 8

6

12:40-13:25

j.angielski

3AG 8a

 

wos

7p 24

 

 

7

13:30-14:15

j.niemiecki

8* 8

 

j.niemiecki

7a 8

j.niemiecki

3AG 8

 

poniedziałek
9:45-10:30

j.angielski

4a 23
10:40-11:25

j.angielski

3BG 24
11:40-12:25

j.angielski

8* 8
12:40-13:25

j.angielski

3AG 8a
13:30-14:15

j.niemiecki

8* 8
wtorek
8:00- 8:45

j.angielski

8* 25
8:50- 9:35

j.angielski

4a 7
9:45-10:30

j.angielski

3BG 8
10:40-11:25

wos

8* 7
11:40-12:25

j.angielski

3AG 7
środa
8:00- 8:45

j.niemiecki

8* 8
8:50- 9:35

j.angielski

3AG 24
10:40-11:25

j.angielski

3BG 24
11:40-12:25

wos

3p KORONA
12:40-13:25

wos

7p 24
13:30-14:15

j.niemiecki

7a 8
czwartek
10:40-11:25

j.angielski

4a 16
11:40-12:25

godz.wych

4a 22
13:30-14:15

j.niemiecki

3AG 8
piątek
8:00- 8:45

wos

8* 24
8:50- 9:35

wos

8p KORONA
9:45-10:30

j.niemiecki

3BG 8
10:40-11:25

j.angielski

8* 8
11:40-12:25

j.niemiecki

7a 8

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

j.polski

PE KORONA

j.angielski

22

j.polski

PE 25

przysp.do.pr IW Kuchnia

historia

BK KORONA

2

8:50- 9:35

j.polski

PE KORONA

matematyka

EL 23

historia

BK 8

przysp.do.pr IW Kuchnia

wos

SK KORONA

3

9:45-10:30

matematyka

EL KORONA

matematyka

EL 7

z.rozw.kreat

MN 25

przysp.do.pr IW Kuchnia

j.polski

PE KORONA

4

10:40-11:25

informatyka

MG KORONA

biologia

LG 25

 

przysp.do.pr IW Kuchnia

 

5

11:40-12:25

geografia

MT KORONA

chemia

LG 25

 

przysp.do.pr IW Kuchnia

doradz. zaw. AC

KORONA

6

12:40-13:25

godz.wych

MT KORONA

e_dla_bezp

MK 7

matematyka

EL 25

 

j.angielski

KORONA

7

13:30-14:15

 

j.polski

PE 7

fizyka.

EL 25

 

 

8

14:20-15:05

 

 

religia #RP

KORONA

 

 

9

15:10-15:55

 

wf #WF

30

wf #WF

30

 

 

10

16:00-16:45

 

wf #WF

30

wf #WF

30

religia #RP

KORONA

 

poniedziałek
8:00- 8:45

j.polski

PE KORONA
8:50- 9:35

j.polski

PE KORONA
9:45-10:30

matematyka

EL KORONA
10:40-11:25

informatyka

MG KORONA
11:40-12:25

geografia

MT KORONA
12:40-13:25

godz.wych

MT KORONA
wtorek
8:00- 8:45

j.angielski

22
8:50- 9:35

matematyka

EL 23
9:45-10:30

matematyka

EL 7
10:40-11:25

biologia

LG 25
11:40-12:25

chemia

LG 25
12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 7
13:30-14:15

j.polski

PE 7
15:10-15:55

wf #WF

30
16:00-16:45

wf #WF

30
środa
8:00- 8:45

j.polski

PE 25
8:50- 9:35

historia

BK 8
9:45-10:30

z.rozw.kreat

MN 25
12:40-13:25

matematyka

EL 25
13:30-14:15

fizyka.

EL 25
14:20-15:05

religia #RP

KORONA
15:10-15:55

wf #WF

30
16:00-16:45

wf #WF

30
czwartek
8:00- 8:45

przysp.do.pr IW Kuchnia

8:50- 9:35

przysp.do.pr IW Kuchnia

9:45-10:30

przysp.do.pr IW Kuchnia

10:40-11:25

przysp.do.pr IW Kuchnia

11:40-12:25

przysp.do.pr IW Kuchnia

16:00-16:45

religia #RP

KORONA
piątek
8:00- 8:45

historia

BK KORONA
8:50- 9:35

wos

SK KORONA
9:45-10:30

j.polski

PE KORONA
11:40-12:25

doradz. zaw. AC

KORONA
12:40-13:25

j.angielski

KORONA

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_muzyczna

JP 3a

religia

MH 3a

religia

MH 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

3

9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_plastyczna

JP 3a

4

10:40-11:25

 

przyroda

AK 6a

 

j.angielski

3a

 

5

11:40-12:25

j.angielski

3a

e_wczesnoszk

JP 3a

e_wczesnoszk

JP 3a

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

e_muzyczna

JP 3a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 3a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 3a
11:40-12:25

j.angielski

3a
wtorek
8:00- 8:45

religia

MH 3a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 3a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 3a
10:40-11:25

przyroda

AK 6a
11:40-12:25

e_wczesnoszk

JP 3a
środa
8:00- 8:45

religia

MH 3a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 3a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 3a
11:40-12:25

e_wczesnoszk

JP 3a
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

JP 3a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 3a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 3a
10:40-11:25

j.angielski

3a
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

JP 3a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 3a
9:45-10:30

e_plastyczna

JP 3a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_wczesnoszk

1a 16

wf

1a 30

e_wczesnoszk

1a 16

e_wczesnoszk

1a 16

e_wczesnoszk

1a 16

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

1a 16

e_wczesnoszk

1a 16

e_wczesnoszk

1a 16

e_plastyczna

1a 16

e_wczesnoszk

1a 16

3

9:45-10:30

e_wczesnoszk

1a 16

e_wczesnoszk

1a 16

e_muzyczna

1a 16

wf

1a 30

wf

1a 30

4

10:40-11:25

 

e_wczesnoszk

1a 16

 

 

e_wczesnoszk

1a 16
poniedziałek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

1a 16
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

1a 16
9:45-10:30

e_wczesnoszk

1a 16
wtorek
8:00- 8:45

wf

1a 30
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

1a 16
9:45-10:30

e_wczesnoszk

1a 16
10:40-11:25

e_wczesnoszk

1a 16
środa
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

1a 16
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

1a 16
9:45-10:30

e_muzyczna

1a 16
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

1a 16
8:50- 9:35

e_plastyczna

1a 16
9:45-10:30

wf

1a 30
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

1a 16
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

1a 16
9:45-10:30

wf

1a 30
10:40-11:25

e_wczesnoszk

1a 16

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

j.polski

8p KORONA

 

j.polski

8p 25

 

j.polski

5a 22

2

8:50- 9:35

j.polski

8p KORONA

j.polski

8* 24

j.polski

3p KORONA

 

j.polski

8* 8

3

9:45-10:30

j.polski

5a 8a

j.polski

3p KORONA

j.polski

8* 7

godz.wych

7p 25

j.polski

8p KORONA

4

10:40-11:25

j.polski

5a 23

j.polski

3p KORONA

j.polski

8* 8a

j.polski

3p KORONA

j.polski

7p 25

5

11:40-12:25

 

j.polski

5a 22

j.polski

7p 25

j.polski

8* 7

 

6

12:40-13:25

 

 

j.polski

5a 22

j.polski

7p 25

 

7

13:30-14:15

 

j.polski

8p 7

j.polski

3p KORONA

j.polski

7p 25

 

8

14:20-15:05

 

j.polski

7p 25

 

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

j.polski

8p KORONA
8:50- 9:35

j.polski

8p KORONA
9:45-10:30

j.polski

5a 8a
10:40-11:25

j.polski

5a 23
wtorek
8:50- 9:35

j.polski

8* 24
9:45-10:30

j.polski

3p KORONA
10:40-11:25

j.polski

3p KORONA
11:40-12:25

j.polski

5a 22
13:30-14:15

j.polski

8p 7
14:20-15:05

j.polski

7p 25
środa
8:00- 8:45

j.polski

8p 25
8:50- 9:35

j.polski

3p KORONA
9:45-10:30

j.polski

8* 7
10:40-11:25

j.polski

8* 8a
11:40-12:25

j.polski

7p 25
12:40-13:25

j.polski

5a 22
13:30-14:15

j.polski

3p KORONA
czwartek
9:45-10:30

godz.wych

7p 25
10:40-11:25

j.polski

3p KORONA
11:40-12:25

j.polski

8* 7
12:40-13:25

j.polski

7p 25
13:30-14:15

j.polski

7p 25
piątek
8:00- 8:45

j.polski

5a 22
8:50- 9:35

j.polski

8* 8
9:45-10:30

j.polski

8p KORONA
10:40-11:25

j.polski

7p 25

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

geografia

7a 8

 

 

geografia

7a 8

 

2

8:50- 9:35

geografia

8* 8

 

 

geografia

3AG 8

 

3

9:45-10:30

geografia

3BG 8

 

 

geografia

5a 8

 

4

10:40-11:25

 

 

 

 

 

5

11:40-12:25

geografia

8p KORONA

 

 

 

 

6

12:40-13:25

godz.wych

8p KORONA

 

 

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

geografia

7a 8
8:50- 9:35

geografia

8* 8
9:45-10:30

geografia

3BG 8
11:40-12:25

geografia

8p KORONA
12:40-13:25

godz.wych

8p KORONA
wtorek
środa
czwartek
8:00- 8:45

geografia

7a 8
8:50- 9:35

geografia

3AG 8
9:45-10:30

geografia

5a 8
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

-1/2,-1/2 wf

3BG 3AG 30

 

 

-1/2,-1/2 wf

3BG 3AG 30

 

2

8:50- 9:35

wf

4a 30

 

 

wf

8* 30

 

3

9:45-10:30

 

 

 

 

 

4

10:40-11:25

 

 

 

 

 

5

11:40-12:25

 

wf

4a 30

wf

4a 30

 

wf

4a 30

6

12:40-13:25

 

godz.wych

8* 30

wf rekreacja

8* 30

 

wf

8* 30

7

13:30-14:15

 

-1/2,-1/2 wf

3BG 3AG 30

 

 

 

8

14:20-15:05

 

wf

8* 30

-1/2,-1/2 wf rekreacja

3BG 3AG 30

 

 

9

15:10-15:55

 

,, wf

7p 8p 3p 30

,, wf

7p 8p 3p 30

 

 

10

16:00-16:45

 

,, wf

7p 8p 3p 30

,, wf

7p 8p 3p 30

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

-1/2,-1/2 wf

3BG 3AG 30
8:50- 9:35

wf

4a 30
wtorek
11:40-12:25

wf

4a 30
12:40-13:25

godz.wych

8* 30
13:30-14:15

-1/2,-1/2 wf

3BG 3AG 30
14:20-15:05

wf

8* 30
15:10-15:55

,, wf

7p 8p 3p 30
16:00-16:45

,, wf

7p 8p 3p 30
środa
11:40-12:25

wf

4a 30
12:40-13:25

wf rekreacja

8* 30
14:20-15:05

-1/2,-1/2 wf rekreacja

3BG 3AG 30
15:10-15:55

,, wf

7p 8p 3p 30
16:00-16:45

,, wf

7p 8p 3p 30
czwartek
8:00- 8:45

-1/2,-1/2 wf

3BG 3AG 30
8:50- 9:35

wf

8* 30
piątek
11:40-12:25

wf

4a 30
12:40-13:25

wf

8* 30

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

fizyka

LK 22

j.angielski

SK 25

j.niemiecki

SK 8

fizyka

LK 22

wos

SK 24

2

8:50- 9:35

geografia

MT 8

j.polski

PE 24

chemia

LG 7

wf

PB 30

j.polski

PE 8

3

9:45-10:30

chemia

LG 22

religia

AK 8a

j.polski

PE 7

historia

BK 8a

z.rozw.kreat

MN 6

4

10:40-11:25

matematyka

AD 8

wos

SK 7

j.polski

PE 8a

religia

AK 8a

j.angielski

SK 8

5

11:40-12:25

j.angielski

SK 8

historia

BK 24

matematyka

AD 6

j.polski

PE 7

matematyka

AD 24

6

12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 7

godz.wych

PB 30

wf rekreacja

PB 30

doradz. zaw. AC

6

wf

PB 30

7

13:30-14:15

j.niemiecki

SK 8

matematyka

AD 6

biologia

LG 22

 

 

8

14:20-15:05

 

wf

PB 30

informatyka

MG 23

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

fizyka

LK 22
8:50- 9:35

geografia

MT 8
9:45-10:30

chemia

LG 22
10:40-11:25

matematyka

AD 8
11:40-12:25

j.angielski

SK 8
12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 7
13:30-14:15

j.niemiecki

SK 8
wtorek
8:00- 8:45

j.angielski

SK 25
8:50- 9:35

j.polski

PE 24
9:45-10:30

religia

AK 8a
10:40-11:25

wos

SK 7
11:40-12:25

historia

BK 24
12:40-13:25

godz.wych

PB 30
13:30-14:15

matematyka

AD 6
14:20-15:05

wf

PB 30
środa
8:00- 8:45

j.niemiecki

SK 8
8:50- 9:35

chemia

LG 7
9:45-10:30

j.polski

PE 7
10:40-11:25

j.polski

PE 8a
11:40-12:25

matematyka

AD 6
12:40-13:25

wf rekreacja

PB 30
13:30-14:15

biologia

LG 22
14:20-15:05

informatyka

MG 23
czwartek
8:00- 8:45

fizyka

LK 22
8:50- 9:35

wf

PB 30
9:45-10:30

historia

BK 8a
10:40-11:25

religia

AK 8a
11:40-12:25

j.polski

PE 7
12:40-13:25

doradz. zaw. AC

6
piątek
8:00- 8:45

wos

SK 24
8:50- 9:35

j.polski

PE 8
9:45-10:30

z.rozw.kreat

MN 6
10:40-11:25

j.angielski

SK 8
11:40-12:25

matematyka

AD 24
12:40-13:25

wf

PB 30

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

-2/2,-2/2 wf

3BG 3AG 30

 

-2/2,-2/2 wf

3BG 3AG 30

2

8:50- 9:35

 

 

wf

5a 30

 

wf

6a 30

3

9:45-10:30

 

wf rekreacja

5a 30

wf rekreacja

6a 30

 

 

4

10:40-11:25

 

 

wf

7a boisko

geografia

7p 25

 

5

11:40-12:25

wf

5a 30

wf rekreacja

7a boisko

 

wf

5a 30

 

6

12:40-13:25

wf

7a 30

 

 

wf

6a 30

 

7

13:30-14:15

wf

6a 30

 

 

wf

7a 30

 

8

14:20-15:05

-2/2,-2/2 wf rekreacja

3AG 3BG 8

 

 

-2/2,-2/2 wf

3BG 3AG 30

 

9

15:10-15:55

 

 

 

geografia

3p KORONA

 

poniedziałek
11:40-12:25

wf

5a 30
12:40-13:25

wf

7a 30
13:30-14:15

wf

6a 30
14:20-15:05

-2/2,-2/2 wf rekreacja

3AG 3BG 8
wtorek
9:45-10:30

wf rekreacja

5a 30
11:40-12:25

wf rekreacja

7a boisko
środa
8:00- 8:45

-2/2,-2/2 wf

3BG 3AG 30
8:50- 9:35

wf

5a 30
9:45-10:30

wf rekreacja

6a 30
10:40-11:25

wf

7a boisko
czwartek
10:40-11:25

geografia

7p 25
11:40-12:25

wf

5a 30
12:40-13:25

wf

6a 30
13:30-14:15

wf

7a 30
14:20-15:05

-2/2,-2/2 wf

3BG 3AG 30
15:10-15:55

geografia

3p KORONA
piątek
8:00- 8:45

-2/2,-2/2 wf

3BG 3AG 30
8:50- 9:35

wf

6a 30

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

historia

BK 5a

historia

BK 4a

 

religia

AK 5a

wos

SK 8*

2

8:50- 9:35

matematyka

AD 3BG

j.polski

PE 8*

j.angielski

SK 3AG

godz.wych

BK 3BG

historia

BK 5a

3

9:45-10:30

matematyka

AD 7a

hist. i społ

BK 6a

historia

BK 3BG

religia

AK 3BG

wos

BK 3AG

4

10:40-11:25

j.angielski

SK 3BG

historia

BK 7a

j.angielski

SK 3BG

hist. i społ

BK 6a

historia

BK 3AG

5

11:40-12:25

matematyka

AD 3AG

historia

BK 8*

historia

BK 3AG

historia

BK 7a

matematyka

AD 8*

6

12:40-13:25

j.angielski

6a

 

wos

SK 7p

historia

BK 3BG

 

7

13:30-14:15

 

 

 

wos

BK 3BG

 

poniedziałek
8:00- 8:45

historia

BK 5a
8:50- 9:35

matematyka

AD 3BG
9:45-10:30

matematyka

AD 7a
10:40-11:25

j.angielski

SK 3BG
11:40-12:25

matematyka

AD 3AG
12:40-13:25

j.angielski

6a
wtorek
8:00- 8:45

historia

BK 4a
8:50- 9:35

j.polski

PE 8*
9:45-10:30

hist. i społ

BK 6a
10:40-11:25

historia

BK 7a
11:40-12:25

historia

BK 8*
środa
8:50- 9:35

j.angielski

SK 3AG
9:45-10:30

historia

BK 3BG
10:40-11:25

j.angielski

SK 3BG
11:40-12:25

historia

BK 3AG
12:40-13:25

wos

SK 7p
czwartek
8:00- 8:45

religia

AK 5a
8:50- 9:35

godz.wych

BK 3BG
9:45-10:30

religia

AK 3BG
10:40-11:25

hist. i społ

BK 6a
11:40-12:25

historia

BK 7a
12:40-13:25

historia

BK 3BG
13:30-14:15

wos

BK 3BG
piątek
8:00- 8:45

wos

SK 8*
8:50- 9:35

historia

BK 5a
9:45-10:30

wos

BK 3AG
10:40-11:25

historia

BK 3AG
11:40-12:25

matematyka

AD 8*

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

z.rozw.kreat

EL 7p

j.angielski

SK 8*

j.polski

PE 8p

j.angielski

7p

 

2

8:50- 9:35

fizyka.

EL 7p

j.angielski

6a

matematyka

EL 7p

wych.rodz.

LG 7p

 

3

9:45-10:30

j.angielski

7p

 

z.rozw.kreat

MN 8p

godz.wych

PE 7p

j.angielski

6a

4

10:40-11:25

matematyka

EL 7p

biologia

LG 8p

historia

BK 7p

geografia

RK 7p

j.polski

PE 7p

5

11:40-12:25

matematyka

EL 7p

chemia

LG 8p

j.polski

PE 7p

 

historia

BK 7p

6

12:40-13:25

biologia

LG 7p

 

matematyka

EL 8p

j.polski

PE 7p

chemia

LG 7p

7

13:30-14:15

j.angielski

7a

 

fizyka.

EL 8p

j.polski

PE 7p

matematyka

EL 7p

8

14:20-15:05

 

j.polski

PE 7p

 

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

z.rozw.kreat

EL 7p
8:50- 9:35

fizyka.

EL 7p
9:45-10:30

j.angielski

7p
10:40-11:25

matematyka

EL 7p
11:40-12:25

matematyka

EL 7p
12:40-13:25

biologia

LG 7p
13:30-14:15

j.angielski

7a
wtorek
8:00- 8:45

j.angielski

SK 8*
8:50- 9:35

j.angielski

6a
10:40-11:25

biologia

LG 8p
11:40-12:25

chemia

LG 8p
14:20-15:05

j.polski

PE 7p
środa
8:00- 8:45

j.polski

PE 8p
8:50- 9:35

matematyka

EL 7p
9:45-10:30

z.rozw.kreat

MN 8p
10:40-11:25

historia

BK 7p
11:40-12:25

j.polski

PE 7p
12:40-13:25

matematyka

EL 8p
13:30-14:15

fizyka.

EL 8p
czwartek
8:00- 8:45

j.angielski

7p
8:50- 9:35

wych.rodz.

LG 7p
9:45-10:30

godz.wych

PE 7p
10:40-11:25

geografia

RK 7p
12:40-13:25

j.polski

PE 7p
13:30-14:15

j.polski

PE 7p
piątek
9:45-10:30

j.angielski

6a
10:40-11:25

j.polski

PE 7p
11:40-12:25

historia

BK 7p
12:40-13:25

chemia

LG 7p
13:30-14:15

matematyka

EL 7p

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

j.polski

JB 4a

j.polski

JB 7a

 

j.polski

JB 4a

j.polski

JB 7a

2

8:50- 9:35

godz.wych

JB 3AG

j.polski

JB 7a

j.polski

JB 7a

matematyka

AD 4a

j.polski

JB 3AG

3

9:45-10:30

j.polski

JB 3AG

j.polski

JB 4a

j.polski

JB 3AG

j.polski

JB 3AG

z.rozw.kreat

MN 8*

4

10:40-11:25

j.polski

JB 3AG

j.polski

JB 4a

j.polski

JB 4a

j.polski

AB 3BG

j.polski

AB 6a

5

11:40-12:25

j.polski

JB 7a

j.polski

AB 6a

matematyka

AD 8*

j.polski

AB 3BG

etyka

ET 1a

6

12:40-13:25

 

religia

AK 3AG

 

AC doradz. zaw.

8*

 

7

13:30-14:15

j.polski

AB 3BG

matematyka

AD 8*

e_dla_bezp

MK 3BG

 

 

8

14:20-15:05

 

 

AC doradz. zaw.

7a

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

j.polski

JB 4a
8:50- 9:35

godz.wych

JB 3AG
9:45-10:30

j.polski

JB 3AG
10:40-11:25

j.polski

JB 3AG
11:40-12:25

j.polski

JB 7a
13:30-14:15

j.polski

AB 3BG
wtorek
8:00- 8:45

j.polski

JB 7a
8:50- 9:35

j.polski

JB 7a
9:45-10:30

j.polski

JB 4a
10:40-11:25

j.polski

JB 4a
11:40-12:25

j.polski

AB 6a
12:40-13:25

religia

AK 3AG
13:30-14:15

matematyka

AD 8*
środa
8:50- 9:35

j.polski

JB 7a
9:45-10:30

j.polski

JB 3AG
10:40-11:25

j.polski

JB 4a
11:40-12:25

matematyka

AD 8*
13:30-14:15

e_dla_bezp

MK 3BG
14:20-15:05

AC doradz. zaw.

7a
czwartek
8:00- 8:45

j.polski

JB 4a
8:50- 9:35

matematyka

AD 4a
9:45-10:30

j.polski

JB 3AG
10:40-11:25

j.polski

AB 3BG
11:40-12:25

j.polski

AB 3BG
12:40-13:25

AC doradz. zaw.

8*
piątek
8:00- 8:45

j.polski

JB 7a
8:50- 9:35

j.polski

JB 3AG
9:45-10:30

z.rozw.kreat

MN 8*
10:40-11:25

j.polski

AB 6a
11:40-12:25

etyka

ET 1a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

-1/2,-1/2 wf

PB 3BG 3AG

wf

RL 1a

-2/2,-2/2 wf

RK 3BG 3AG

-1/2,-1/2 wf

PB 3BG 3AG

-2/2,-2/2 wf

RK 3BG 3AG

2

8:50- 9:35

wf

PB 4a

 

wf

RK 5a

wf

PB 8*

wf

RK 6a

3

9:45-10:30

wf

MP 2a

wf rekreacja

RK 5a

wf rekreacja

RK 6a

wf

RL 1a

wf

RL 1a

4

10:40-11:25

wf

JP 3a

wf

JP 3a

wf

MP 2a

wf

MP 2a

wf

JP 3a

5

11:40-12:25

wf

RK 5a

wf

PB 4a

wf

PB 4a

wf

RK 5a

wf

PB 4a

6

12:40-13:25

wf

RK 7a

godz.wych

PB 8*

wf rekreacja

PB 8*

wf

RK 6a

wf

PB 8*

7

13:30-14:15

wf

RK 6a

-1/2,-1/2 wf

PB 3BG 3AG

 

wf

RK 7a

 

8

14:20-15:05

 

wf

PB 8*

-1/2,-1/2 wf rekreacja

PB 3BG 3AG

-2/2,-2/2 wf

RK 3BG 3AG

 

9

15:10-15:55

 

,, wf

PB 7p 8p 3p

,, wf

PB 7p 8p 3p

 

 

10

16:00-16:45

 

,, wf

PB 7p 8p 3p

,, wf

PB 7p 8p 3p

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

-1/2,-1/2 wf

PB 3BG 3AG
8:50- 9:35

wf

PB 4a
9:45-10:30

wf

MP 2a
10:40-11:25

wf

JP 3a
11:40-12:25

wf

RK 5a
12:40-13:25

wf

RK 7a
13:30-14:15

wf

RK 6a
wtorek
8:00- 8:45

wf

RL 1a
9:45-10:30

wf rekreacja

RK 5a
10:40-11:25

wf

JP 3a
11:40-12:25

wf

PB 4a
12:40-13:25

godz.wych

PB 8*
13:30-14:15

-1/2,-1/2 wf

PB 3BG 3AG
14:20-15:05

wf

PB 8*
15:10-15:55

,, wf

PB 7p 8p 3p
16:00-16:45

,, wf

PB 7p 8p 3p
środa
8:00- 8:45

-2/2,-2/2 wf

RK 3BG 3AG
8:50- 9:35

wf

RK 5a
9:45-10:30

wf rekreacja

RK 6a
10:40-11:25

wf

MP 2a
11:40-12:25

wf

PB 4a
12:40-13:25

wf rekreacja

PB 8*
14:20-15:05

-1/2,-1/2 wf rekreacja

PB 3BG 3AG
15:10-15:55

,, wf

PB 7p 8p 3p
16:00-16:45

,, wf

PB 7p 8p 3p
czwartek
8:00- 8:45

-1/2,-1/2 wf

PB 3BG 3AG
8:50- 9:35

wf

PB 8*
9:45-10:30

wf

RL 1a
10:40-11:25

wf

MP 2a
11:40-12:25

wf

RK 5a
12:40-13:25

wf

RK 6a
13:30-14:15

wf

RK 7a
14:20-15:05

-2/2,-2/2 wf

RK 3BG 3AG
piątek
8:00- 8:45

-2/2,-2/2 wf

RK 3BG 3AG
8:50- 9:35

wf

RK 6a
9:45-10:30

wf

RL 1a
10:40-11:25

wf

JP 3a
11:40-12:25

wf

PB 4a
12:40-13:25

wf

PB 8*

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

wf-1/2 #WC

30

 

wf-2/2 #Wx

30

wf-1/2 #WC

30

wf-2/2 #Wx

30

2

8:50- 9:35

godz.wych

JB 6

zaj.technicz

AD 8a

j.angielski

SK 24

geografia

MT 8

j.polski

JB 6

3

9:45-10:30

j.polski

JB 6

biologia

LG 22

j.polski

JB 6

j.polski

JB 6

wos

BK 24

4

10:40-11:25

j.polski

JB 6

matematyka

AD 22

matematyka

AD 22

matematyka

AD 7

historia

BK 24

5

11:40-12:25

matematyka

AD 24

j.angielski

SK 7

historia

BK 24

plastyka

MN 8a

chemia

LG 22

6

12:40-13:25

j.angielski

SK 8a

religia

AK 6

religia

AK 7

zaj.artysty

MN 8a

e_dla_bezp

MK 7

7

13:30-14:15

chemia

LG 22

wf-1/2 #WC

30

informatyka

MG 23

j.niemiecki

SK 8

fizyka

LK 22

8

14:20-15:05

wf rekreacja-2/2 #WR

8

 

wf rekreacja-1/2 #WP

30

wf-2/2 #Wx

30

 

poniedziałek
8:00- 8:45

wf-1/2 #WC

30
8:50- 9:35

godz.wych

JB 6
9:45-10:30

j.polski

JB 6
10:40-11:25

j.polski

JB 6
11:40-12:25

matematyka

AD 24
12:40-13:25

j.angielski

SK 8a
13:30-14:15

chemia

LG 22
14:20-15:05

wf rekreacja-2/2 #WR

8
wtorek
8:50- 9:35

zaj.technicz

AD 8a
9:45-10:30

biologia

LG 22
10:40-11:25

matematyka

AD 22
11:40-12:25

j.angielski

SK 7
12:40-13:25

religia

AK 6
13:30-14:15

wf-1/2 #WC

30
środa
8:00- 8:45

wf-2/2 #Wx

30
8:50- 9:35

j.angielski

SK 24
9:45-10:30

j.polski

JB 6
10:40-11:25

matematyka

AD 22
11:40-12:25

historia

BK 24
12:40-13:25

religia

AK 7
13:30-14:15

informatyka

MG 23
14:20-15:05

wf rekreacja-1/2 #WP

30
czwartek
8:00- 8:45

wf-1/2 #WC

30
8:50- 9:35

geografia

MT 8
9:45-10:30

j.polski

JB 6
10:40-11:25

matematyka

AD 7
11:40-12:25

plastyka

MN 8a
12:40-13:25

zaj.artysty

MN 8a
13:30-14:15

j.niemiecki

SK 8
14:20-15:05

wf-2/2 #Wx

30
piątek
8:00- 8:45

wf-2/2 #Wx

30
8:50- 9:35

j.polski

JB 6
9:45-10:30

wos

BK 24
10:40-11:25

historia

BK 24
11:40-12:25

chemia

LG 22
12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 7
13:30-14:15

fizyka

LK 22

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_muzyczna

JP 15

religia

MH 15

religia

MH 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

3

9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

e_plastyczna

JP 15

4

10:40-11:25

wf

JP 30

wf

JP 30

zaj_komputer

JP 23

j.angielski

15

wf

JP 30

5

11:40-12:25

j.angielski

15

e_wczesnoszk

JP 15

e_wczesnoszk

JP 15

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

e_muzyczna

JP 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 15
10:40-11:25

wf

JP 30
11:40-12:25

j.angielski

15
wtorek
8:00- 8:45

religia

MH 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 15
10:40-11:25

wf

JP 30
11:40-12:25

e_wczesnoszk

JP 15
środa
8:00- 8:45

religia

MH 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 15
10:40-11:25

zaj_komputer

JP 23
11:40-12:25

e_wczesnoszk

JP 15
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

JP 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 15
9:45-10:30

e_wczesnoszk

JP 15
10:40-11:25

j.angielski

15
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

JP 15
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

JP 15
9:45-10:30

e_plastyczna

JP 15
10:40-11:25

wf

JP 30

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

j.polski

JB 6

historia

BK 24

informatyka

JP 23

j.polski

JB 6

przyroda

AK 23

2

8:50- 9:35

wf

PB 30

j.angielski

SK 7

religia

AK 22

matematyka

AD 6

matematyka

AD 8a

3

9:45-10:30

j.angielski

SK 23

j.polski

JB 6

matematyka

AD 22

wych.rodz.

LG 7

technika

AD 8a

4

10:40-11:25

religia

AK 22

j.polski

JB 6

j.polski

JB 6

j.angielski

SK 16

plastyka

MN 8a

5

11:40-12:25

przyroda

AK 23

wf

PB 30

wf

PB 30

godz.wych

SK 22

wf

PB 30

6

12:40-13:25

matematyka

AD 8

 

 

 

 

7

13:30-14:15

muzyka KO

8a

 

 

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

j.polski

JB 6
8:50- 9:35

wf

PB 30
9:45-10:30

j.angielski

SK 23
10:40-11:25

religia

AK 22
11:40-12:25

przyroda

AK 23
12:40-13:25

matematyka

AD 8
13:30-14:15

muzyka KO

8a
wtorek
8:00- 8:45

historia

BK 24
8:50- 9:35

j.angielski

SK 7
9:45-10:30

j.polski

JB 6
10:40-11:25

j.polski

JB 6
11:40-12:25

wf

PB 30
środa
8:00- 8:45

informatyka

JP 23
8:50- 9:35

religia

AK 22
9:45-10:30

matematyka

AD 22
10:40-11:25

j.polski

JB 6
11:40-12:25

wf

PB 30
czwartek
8:00- 8:45

j.polski

JB 6
8:50- 9:35

matematyka

AD 6
9:45-10:30

wych.rodz.

LG 7
10:40-11:25

j.angielski

SK 16
11:40-12:25

godz.wych

SK 22
piątek
8:00- 8:45

przyroda

AK 23
8:50- 9:35

matematyka

AD 8a
9:45-10:30

technika

AD 8a
10:40-11:25

plastyka

MN 8a
11:40-12:25

wf

PB 30

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

fizyka

LK 8*

j.angielski

8p

 

fizyka

LK 8*

j.polski

PE 5a

2

8:50- 9:35

fizyka

LK 7a

biologia

LG 5a

religia

AK 4a

fizyka

LK 7a

biologia

LG 3BG

3

9:45-10:30

chemia

LG 8*

biologia

LG 3AG

matematyka

AD 4a

j.polski

AB 6a

chemia

LG 7a

4

10:40-11:25

religia

AK 4a

matematyka

AD 3AG

matematyka

AD 3AG

chemia

LG 7a

chemia

LG 3BG

5

11:40-12:25

chemia

LG 3BG

j.polski

PE 5a

j.polski

AB 3BG

godz.wych

SK 4a

chemia

LG 3AG

6

12:40-13:25

matematyka

EL 5a

biologia

LG 7a

j.polski

PE 5a

 

fizyka

LK 3BG

7

13:30-14:15

chemia

LG 3AG

 

biologia

LG 8*

 

fizyka

LK 3AG
poniedziałek
8:00- 8:45

fizyka

LK 8*
8:50- 9:35

fizyka

LK 7a
9:45-10:30

chemia

LG 8*
10:40-11:25

religia

AK 4a
11:40-12:25

chemia

LG 3BG
12:40-13:25

matematyka

EL 5a
13:30-14:15

chemia

LG 3AG
wtorek
8:00- 8:45

j.angielski

8p
8:50- 9:35

biologia

LG 5a
9:45-10:30

biologia

LG 3AG
10:40-11:25

matematyka

AD 3AG
11:40-12:25

j.polski

PE 5a
12:40-13:25

biologia

LG 7a
środa
8:50- 9:35

religia

AK 4a
9:45-10:30

matematyka

AD 4a
10:40-11:25

matematyka

AD 3AG
11:40-12:25

j.polski

AB 3BG
12:40-13:25

j.polski

PE 5a
13:30-14:15

biologia

LG 8*
czwartek
8:00- 8:45

fizyka

LK 8*
8:50- 9:35

fizyka

LK 7a
9:45-10:30

j.polski

AB 6a
10:40-11:25

chemia

LG 7a
11:40-12:25

godz.wych

SK 4a
piątek
8:00- 8:45

j.polski

PE 5a
8:50- 9:35

biologia

LG 3BG
9:45-10:30

chemia

LG 7a
10:40-11:25

chemia

LG 3BG
11:40-12:25

chemia

LG 3AG
12:40-13:25

fizyka

LK 3BG
13:30-14:15

fizyka

LK 3AG

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_wczesnoszk

RL 1a

 

e_wczesnoszk

RL 1a

e_wczesnoszk

RL 1a

e_wczesnoszk

RL 1a

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

RL 1a

e_wczesnoszk

RL 1a

e_wczesnoszk

RL 1a

e_plastyczna

RL 1a

e_wczesnoszk

RL 1a

3

9:45-10:30

e_wczesnoszk

RL 1a

e_wczesnoszk

RL 1a

e_muzyczna

RL 1a

 

 

4

10:40-11:25

j.angielski

1a

e_wczesnoszk

RL 1a

j.angielski

1a

j.angielski

SK 4a

e_wczesnoszk

RL 1a

5

11:40-12:25

 

 

religia

AK 1a

religia

AK 1a

 

poniedziałek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

RL 1a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

RL 1a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

RL 1a
10:40-11:25

j.angielski

1a
wtorek
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

RL 1a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

RL 1a
10:40-11:25

e_wczesnoszk

RL 1a
środa
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

RL 1a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

RL 1a
9:45-10:30

e_muzyczna

RL 1a
10:40-11:25

j.angielski

1a
11:40-12:25

religia

AK 1a
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

RL 1a
8:50- 9:35

e_plastyczna

RL 1a
10:40-11:25

j.angielski

SK 4a
11:40-12:25

religia

AK 1a
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

RL 1a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

RL 1a
10:40-11:25

e_wczesnoszk

RL 1a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

j.polski

PE 8p

chemia

LG 3p

matematyka

EL 3p

matematyka

EL 3p

historia

BK 8p

2

8:50- 9:35

j.polski

PE 8p

historia

BK 3p

j.polski

PE 3p

matematyka

EL 3p

wos

SK 8p

3

9:45-10:30

matematyka

EL 8p

j.polski

PE 3p

j.angielski

3p

godz.wych

EL 3p

j.polski

PE 8p

4

10:40-11:25

informatyka

MG 8p

j.polski

PE 3p

chemia

LG 3p

j.polski

PE 3p

 

5

11:40-12:25

geografia

MT 8p

matematyka

EL 3p

wos

SK 3p

j.angielski

3p

AC doradz. zaw.

8p

6

12:40-13:25

godz.wych

MT 8p

fizyka

EL 3p

biologia

LG 3p

 

j.angielski

8p

7

13:30-14:15

 

e_dla_bezp

MK 3p

j.polski

PE 3p

informatyka

MG 3p

 

8

14:20-15:05

 

 

,, religia

MH 3p 7p 8p

historia

BK 3p

 

9

15:10-15:55

 

 

 

geografia

RK 3p

 

10

16:00-16:45

 

 

 

,, religia

MH 3p 7p 8p

 

poniedziałek
8:00- 8:45

j.polski

PE 8p
8:50- 9:35

j.polski

PE 8p
9:45-10:30

matematyka

EL 8p
10:40-11:25

informatyka

MG 8p
11:40-12:25

geografia

MT 8p
12:40-13:25

godz.wych

MT 8p
wtorek
8:00- 8:45

chemia

LG 3p
8:50- 9:35

historia

BK 3p
9:45-10:30

j.polski

PE 3p
10:40-11:25

j.polski

PE 3p
11:40-12:25

matematyka

EL 3p
12:40-13:25

fizyka

EL 3p
13:30-14:15

e_dla_bezp

MK 3p
środa
8:00- 8:45

matematyka

EL 3p
8:50- 9:35

j.polski

PE 3p
9:45-10:30

j.angielski

3p
10:40-11:25

chemia

LG 3p
11:40-12:25

wos

SK 3p
12:40-13:25

biologia

LG 3p
13:30-14:15

j.polski

PE 3p
14:20-15:05

,, religia

MH 3p 7p 8p
czwartek
8:00- 8:45

matematyka

EL 3p
8:50- 9:35

matematyka

EL 3p
9:45-10:30

godz.wych

EL 3p
10:40-11:25

j.polski

PE 3p
11:40-12:25

j.angielski

3p
13:30-14:15

informatyka

MG 3p
14:20-15:05

historia

BK 3p
15:10-15:55

geografia

RK 3p
16:00-16:45

,, religia

MH 3p 7p 8p
piątek
8:00- 8:45

historia

BK 8p
8:50- 9:35

wos

SK 8p
9:45-10:30

j.polski

PE 8p
11:40-12:25

AC doradz. zaw.

8p
12:40-13:25

j.angielski

8p

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

geografia

MT 8

j.polski

JB 6

j.angielski

7

geografia

MT 8

j.polski

JB 6

2

8:50- 9:35

fizyka

LK 22

j.polski

JB 6

j.polski

JB 6

fizyka

LK 22

religia

AK 23

3

9:45-10:30

matematyka

AD 24

matematyka

AD 23

religia

AK 8a

godz.wych

AD 23

chemia

LG 22

4

10:40-11:25

biologia

LG 8a

historia

BK 24

wf

RK boisko

chemia

LG 22

matematyka

AD 7

5

11:40-12:25

j.polski

JB 6

wf rekreacja

RK boisko

informatyka

MG 23

historia

BK 24

j.niemiecki

SK 8

6

12:40-13:25

wf

RK 30

biologia

LG 22

matematyka

AD 8

j.angielski

7

plastyka

MN 8a

7

13:30-14:15

j.angielski

25

wych.rodz.

LG 8a

j.niemiecki

SK 8

wf

RK 30

 

8

14:20-15:05

 

muzyka KO

8a

doradz. zaw. AC

6

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

geografia

MT 8
8:50- 9:35

fizyka

LK 22
9:45-10:30

matematyka

AD 24
10:40-11:25

biologia

LG 8a
11:40-12:25

j.polski

JB 6
12:40-13:25

wf

RK 30
13:30-14:15

j.angielski

25
wtorek
8:00- 8:45

j.polski

JB 6
8:50- 9:35

j.polski

JB 6
9:45-10:30

matematyka

AD 23
10:40-11:25

historia

BK 24
11:40-12:25

wf rekreacja

RK boisko
12:40-13:25

biologia

LG 22
13:30-14:15

wych.rodz.

LG 8a
14:20-15:05

muzyka KO

8a
środa
8:00- 8:45

j.angielski

7
8:50- 9:35

j.polski

JB 6
9:45-10:30

religia

AK 8a
10:40-11:25

wf

RK boisko
11:40-12:25

informatyka

MG 23
12:40-13:25

matematyka

AD 8
13:30-14:15

j.niemiecki

SK 8
14:20-15:05

doradz. zaw. AC

6
czwartek
8:00- 8:45

geografia

MT 8
8:50- 9:35

fizyka

LK 22
9:45-10:30

godz.wych

AD 23
10:40-11:25

chemia

LG 22
11:40-12:25

historia

BK 24
12:40-13:25

j.angielski

7
13:30-14:15

wf

RK 30
piątek
8:00- 8:45

j.polski

JB 6
8:50- 9:35

religia

AK 23
9:45-10:30

chemia

LG 22
10:40-11:25

matematyka

AD 7
11:40-12:25

j.niemiecki

SK 8
12:40-13:25

plastyka

MN 8a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

geografia

MT 7a

matematyka

EL 6a

j.niemiecki

SK 8*

geografia

MT 7a

 

2

8:50- 9:35

geografia

MT 8*

religia

AK 3BG

historia

BK 8p

geografia

MT 3AG

j.polski

PE 8*

3

9:45-10:30

geografia

MT 3BG

j.angielski

SK 3BG

godz.wych

LG 5a

geografia

MT 5a

j.niemiecki

SK 3BG

4

10:40-11:25

matematyka

AD 8*

matematyka

EL 5a

matematyka

EL 5a

matematyka

EL 5a

j.angielski

SK 8*

5

11:40-12:25

j.angielski

SK 8*

matematyka

AD 3BG

matematyka

EL 6a

matematyka

EL 6a

j.niemiecki

SK 7a

6

12:40-13:25

matematyka

AD 4a

matematyka

AD 3BG

matematyka

AD 7a

 

matematyka

EL 6a

7

13:30-14:15

j.niemiecki

SK 8*

 

j.niemiecki

SK 7a

j.niemiecki

SK 3AG

 

8

14:20-15:05

-2/2,-2/2 wf rekreacja

RK 3AG 3BG

 

 

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

geografia

MT 7a
8:50- 9:35

geografia

MT 8*
9:45-10:30

geografia

MT 3BG
10:40-11:25

matematyka

AD 8*
11:40-12:25

j.angielski

SK 8*
12:40-13:25

matematyka

AD 4a
13:30-14:15

j.niemiecki

SK 8*
14:20-15:05

-2/2,-2/2 wf rekreacja

RK 3AG 3BG
wtorek
8:00- 8:45

matematyka

EL 6a
8:50- 9:35

religia

AK 3BG
9:45-10:30

j.angielski

SK 3BG
10:40-11:25

matematyka

EL 5a
11:40-12:25

matematyka

AD 3BG
12:40-13:25

matematyka

AD 3BG
środa
8:00- 8:45

j.niemiecki

SK 8*
8:50- 9:35

historia

BK 8p
9:45-10:30

godz.wych

LG 5a
10:40-11:25

matematyka

EL 5a
11:40-12:25

matematyka

EL 6a
12:40-13:25

matematyka

AD 7a
13:30-14:15

j.niemiecki

SK 7a
czwartek
8:00- 8:45

geografia

MT 7a
8:50- 9:35

geografia

MT 3AG
9:45-10:30

geografia

MT 5a
10:40-11:25

matematyka

EL 5a
11:40-12:25

matematyka

EL 6a
13:30-14:15

j.niemiecki

SK 3AG
piątek
8:50- 9:35

j.polski

PE 8*
9:45-10:30

j.niemiecki

SK 3BG
10:40-11:25

j.angielski

SK 8*
11:40-12:25

j.niemiecki

SK 7a
12:40-13:25

matematyka

EL 6a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

2

8:50- 9:35

 

 

 

 

 

3

9:45-10:30

 

 

 

 

 

4

10:40-11:25

 

 

wf

RK 7a

 

 

5

11:40-12:25

 

wf rekreacja

RK 7a

 

 

 

poniedziałek
wtorek
11:40-12:25

wf rekreacja

RK 7a
środa
10:40-11:25

wf

RK 7a
czwartek
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

2

8:50- 9:35

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

3

9:45-10:30

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

4

10:40-11:25

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

5

11:40-12:25

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

0a zerówka @

6

12:40-13:25

0a zerówka @

 

 

 

 

poniedziałek
8:50- 9:35

0a zerówka @

9:45-10:30

0a zerówka @

10:40-11:25

0a zerówka @

11:40-12:25

0a zerówka @

12:40-13:25

0a zerówka @

wtorek
8:00- 8:45

0a zerówka @

8:50- 9:35

0a zerówka @

9:45-10:30

0a zerówka @

10:40-11:25

0a zerówka @

11:40-12:25

0a zerówka @

środa
8:00- 8:45

0a zerówka @

8:50- 9:35

0a zerówka @

9:45-10:30

0a zerówka @

10:40-11:25

0a zerówka @

11:40-12:25

0a zerówka @

czwartek
8:00- 8:45

0a zerówka @

8:50- 9:35

0a zerówka @

9:45-10:30

0a zerówka @

10:40-11:25

0a zerówka @

11:40-12:25

0a zerówka @

piątek
8:00- 8:45

0a zerówka @

8:50- 9:35

0a zerówka @

9:45-10:30

0a zerówka @

10:40-11:25

0a zerówka @

11:40-12:25

0a zerówka @

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_muzyczna

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

3

9:45-10:30

wf

2a 30

e_plastyczna

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

e_wczesnoszk

2a 14

4

10:40-11:25

e_wczesnoszk

2a 14

e_inform

2a 23

wf

2a 30

wf

2a 30

 

poniedziałek
8:00- 8:45

e_muzyczna

2a 14
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

2a 14
9:45-10:30

wf

2a 30
10:40-11:25

e_wczesnoszk

2a 14
wtorek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

2a 14
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

2a 14
9:45-10:30

e_plastyczna

2a 14
10:40-11:25

e_inform

2a 23
środa
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

2a 14
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

2a 14
9:45-10:30

e_wczesnoszk

2a 14
10:40-11:25

wf

2a 30
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

2a 14
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

2a 14
9:45-10:30

e_wczesnoszk

2a 14
10:40-11:25

wf

2a 30
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

2a 14
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

2a 14
9:45-10:30

e_wczesnoszk

2a 14

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

e_muzyczna

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

2

8:50- 9:35

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

3

9:45-10:30

 

e_plastyczna

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

e_wczesnoszk

MP 2a

4

10:40-11:25

e_wczesnoszk

MP 2a

 

 

 

religia

AK 2a

5

11:40-12:25

 

religia

AK 2a

j.angielski

2a

 

j.angielski

2a
poniedziałek
8:00- 8:45

e_muzyczna

MP 2a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

MP 2a
10:40-11:25

e_wczesnoszk

MP 2a
wtorek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

MP 2a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

MP 2a
9:45-10:30

e_plastyczna

MP 2a
11:40-12:25

religia

AK 2a
środa
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

MP 2a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

MP 2a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

MP 2a
11:40-12:25

j.angielski

2a
czwartek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

MP 2a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

MP 2a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

MP 2a
piątek
8:00- 8:45

e_wczesnoszk

MP 2a
8:50- 9:35

e_wczesnoszk

MP 2a
9:45-10:30

e_wczesnoszk

MP 2a
10:40-11:25

religia

AK 2a
11:40-12:25

j.angielski

2a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

wf-1/2 #WC

30

zaj.technicz

AD 8a

wf-2/2 #Wx

30

wf-1/2 #WC

30

wf-2/2 #Wx

30

2

8:50- 9:35

matematyka

AD 24

religia

AK 8

matematyka

AD 23

godz.wych

BK 24

biologia

LG 22

3

9:45-10:30

geografia

MT 8

j.angielski

SK 8

historia

BK 24

religia

AK 24

j.niemiecki

SK 8

4

10:40-11:25

j.angielski

SK 24

j.polski

AB 8a

j.angielski

SK 24

j.polski

AB 6

chemia

LG 22

5

11:40-12:25

chemia

LG 22

matematyka

AD 8

j.polski

AB 22

j.polski

AB 6

zaj.artysty

MN 8a

6

12:40-13:25

informatyka

MG 23

matematyka

AD 8

plastyka

MN 8a

historia

BK 24

fizyka

LK 22

7

13:30-14:15

j.polski

AB 6

wf-1/2 #WC

30

e_dla_bezp

MK 6

wos

BK 24

 

8

14:20-15:05

wf rekreacja-2/2 #WR

8

 

wf rekreacja-1/2 #WP

30

wf-2/2 #Wx

30

 

poniedziałek
8:00- 8:45

wf-1/2 #WC

30
8:50- 9:35

matematyka

AD 24
9:45-10:30

geografia

MT 8
10:40-11:25

j.angielski

SK 24
11:40-12:25

chemia

LG 22
12:40-13:25

informatyka

MG 23
13:30-14:15

j.polski

AB 6
14:20-15:05

wf rekreacja-2/2 #WR

8
wtorek
8:00- 8:45

zaj.technicz

AD 8a
8:50- 9:35

religia

AK 8
9:45-10:30

j.angielski

SK 8
10:40-11:25

j.polski

AB 8a
11:40-12:25

matematyka

AD 8
12:40-13:25

matematyka

AD 8
13:30-14:15

wf-1/2 #WC

30
środa
8:00- 8:45

wf-2/2 #Wx

30
8:50- 9:35

matematyka

AD 23
9:45-10:30

historia

BK 24
10:40-11:25

j.angielski

SK 24
11:40-12:25

j.polski

AB 22
12:40-13:25

plastyka

MN 8a
13:30-14:15

e_dla_bezp

MK 6
14:20-15:05

wf rekreacja-1/2 #WP

30
czwartek
8:00- 8:45

wf-1/2 #WC

30
8:50- 9:35

godz.wych

BK 24
9:45-10:30

religia

AK 24
10:40-11:25

j.polski

AB 6
11:40-12:25

j.polski

AB 6
12:40-13:25

historia

BK 24
13:30-14:15

wos

BK 24
14:20-15:05

wf-2/2 #Wx

30
piątek
8:00- 8:45

wf-2/2 #Wx

30
8:50- 9:35

biologia

LG 22
9:45-10:30

j.niemiecki

SK 8
10:40-11:25

chemia

LG 22
11:40-12:25

zaj.artysty

MN 8a
12:40-13:25

fizyka

LK 22

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

historia

5a 24

historia

4a 24

 

 

historia

8p KORONA

2

8:50- 9:35

 

historia

3p KORONA

historia

8p 8

godz.wych

3BG 24

historia

5a 24

3

9:45-10:30

 

hist. i społ

6a 24

historia

3BG 24

historia

8* 8a

wos

3AG 24

4

10:40-11:25

 

historia

7a 24

historia

7p 25

hist. i społ

6a 24

historia

3AG 24

5

11:40-12:25

 

historia

8* 24

historia

3AG 24

historia

7a 24

historia

7p 25

6

12:40-13:25

 

 

 

historia

3BG 24

 

7

13:30-14:15

 

 

 

wos

3BG 24

 

8

14:20-15:05

 

 

 

historia

3p KORONA

 

poniedziałek
8:00- 8:45

historia

5a 24
wtorek
8:00- 8:45

historia

4a 24
8:50- 9:35

historia

3p KORONA
9:45-10:30

hist. i społ

6a 24
10:40-11:25

historia

7a 24
11:40-12:25

historia

8* 24
środa
8:50- 9:35

historia

8p 8
9:45-10:30

historia

3BG 24
10:40-11:25

historia

7p 25
11:40-12:25

historia

3AG 24
czwartek
8:50- 9:35

godz.wych

3BG 24
9:45-10:30

historia

8* 8a
10:40-11:25

hist. i społ

6a 24
11:40-12:25

historia

7a 24
12:40-13:25

historia

3BG 24
13:30-14:15

wos

3BG 24
14:20-15:05

historia

3p KORONA
piątek
8:00- 8:45

historia

8p KORONA
8:50- 9:35

historia

5a 24
9:45-10:30

wos

3AG 24
10:40-11:25

historia

3AG 24
11:40-12:25

historia

7p 25

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

religia

AK 6a

 

j.angielski

7a

wych.rodz.

LG 6a

 

2

8:50- 9:35

przyroda

AK 6a

j.angielski

SK 4a

chemia

LG 8*

j.angielski

5a

 

3

9:45-10:30

godz.wych

AK 6a

matematyka

EL 8p

j.polski

PE 8*

wych.rodz.

LG 4a

AC doradz. zaw.

7p

4

10:40-11:25

j.polski

AB 6a

wos

SK 8*

j.polski

AB 6a

matematyka

AD 3AG

matematyka

AD 7a

5

11:40-12:25

j.polski

AB 6a

j.angielski

SK 3AG

wych.rodz.

LG 5a

j.polski

PE 8*

przyroda

AK 6a

6

12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 8*

e_dla_bezp

MK 8p

religia

AK 3AG

j.angielski

7a

e_dla_bezp

MK 3AG

7

13:30-14:15

 

j.polski

PE 8p

 

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

religia

AK 6a
8:50- 9:35

przyroda

AK 6a
9:45-10:30

godz.wych

AK 6a
10:40-11:25

j.polski

AB 6a
11:40-12:25

j.polski

AB 6a
12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 8*
wtorek
8:50- 9:35

j.angielski

SK 4a
9:45-10:30

matematyka

EL 8p
10:40-11:25

wos

SK 8*
11:40-12:25

j.angielski

SK 3AG
12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 8p
13:30-14:15

j.polski

PE 8p
środa
8:00- 8:45

j.angielski

7a
8:50- 9:35

chemia

LG 8*
9:45-10:30

j.polski

PE 8*
10:40-11:25

j.polski

AB 6a
11:40-12:25

wych.rodz.

LG 5a
12:40-13:25

religia

AK 3AG
czwartek
8:00- 8:45

wych.rodz.

LG 6a
8:50- 9:35

j.angielski

5a
9:45-10:30

wych.rodz.

LG 4a
10:40-11:25

matematyka

AD 3AG
11:40-12:25

j.polski

PE 8*
12:40-13:25

j.angielski

7a
piątek
9:45-10:30

AC doradz. zaw.

7p
10:40-11:25

matematyka

AD 7a
11:40-12:25

przyroda

AK 6a
12:40-13:25

e_dla_bezp

MK 3AG

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

informatyka

JP 5a

informatyka

JP 4a

 

przyroda

AK 4a

2

8:50- 9:35

 

matematyka

EL 8p

matematyka

AD 3BG

 

religia

AK 7a

3

9:45-10:30

j.angielski

SK 4a

matematyka

AD 7a

informatyka

MG 7p

godz.wych

AD 7a

religia

AK 5a

4

10:40-11:25

j.polski

PE 5a

e_inform

MP 2a

zaj_komputer

JP 3a

e_inform

JP 1a

j.angielski

5a

5

11:40-12:25

przyroda

AK 4a

 

informatyka

MG 7a

 

 

6

12:40-13:25

informatyka

MG 3BG

 

zaj_komputer

MG 6a

 

 

7

13:30-14:15

 

 

informatyka

MG 3AG

 

 

8

14:20-15:05

 

 

informatyka

MG 8*

 

 

poniedziałek
9:45-10:30

j.angielski

SK 4a
10:40-11:25

j.polski

PE 5a
11:40-12:25

przyroda

AK 4a
12:40-13:25

informatyka

MG 3BG
wtorek
8:00- 8:45

informatyka

JP 5a
8:50- 9:35

matematyka

EL 8p
9:45-10:30

matematyka

AD 7a
10:40-11:25

e_inform

MP 2a
środa
8:00- 8:45

informatyka

JP 4a
8:50- 9:35

matematyka

AD 3BG
9:45-10:30

informatyka

MG 7p
10:40-11:25

zaj_komputer

JP 3a
11:40-12:25

informatyka

MG 7a
12:40-13:25

zaj_komputer

MG 6a
13:30-14:15

informatyka

MG 3AG
14:20-15:05

informatyka

MG 8*
czwartek
9:45-10:30

godz.wych

AD 7a
10:40-11:25

e_inform

JP 1a
piątek
8:00- 8:45

przyroda

AK 4a
8:50- 9:35

religia

AK 7a
9:45-10:30

religia

AK 5a
10:40-11:25

j.angielski

5a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

religia

AK 7

matematyka

EL 8

 

wych.rodz.

LG 7

zaj.technicz

AD 8a

2

8:50- 9:35

przyroda

AK 7

j.angielski

25

plastyka

MN 8a

religia

AK 8a

wf

RK 30

3

9:45-10:30

godz.wych

AK 7

hist. i społ

BK 24

wf rekreacja

RK 30

j.polski

AB 22

j.angielski

25

4

10:40-11:25

j.polski

AB 7

przyroda

AK 15

j.polski

AB 7

hist. i społ

BK 24

j.polski

AB 6

5

11:40-12:25

j.polski

AB 7

j.polski

AB 6

matematyka

EL 8

matematyka

EL 8

przyroda

AK 7

6

12:40-13:25

j.angielski

24

 

zaj_komputer

MG 23

wf

RK 30

matematyka

EL 8

7

13:30-14:15

wf

RK 30

 

 

 

 

8

14:20-15:05

muzyka KO

8a

 

 

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

religia

AK 7
8:50- 9:35

przyroda

AK 7
9:45-10:30

godz.wych

AK 7
10:40-11:25

j.polski

AB 7
11:40-12:25

j.polski

AB 7
12:40-13:25

j.angielski

24
13:30-14:15

wf

RK 30
14:20-15:05

muzyka KO

8a
wtorek
8:00- 8:45

matematyka

EL 8
8:50- 9:35

j.angielski

25
9:45-10:30

hist. i społ

BK 24
10:40-11:25

przyroda

AK 15
11:40-12:25

j.polski

AB 6
środa
8:50- 9:35

plastyka

MN 8a
9:45-10:30

wf rekreacja

RK 30
10:40-11:25

j.polski

AB 7
11:40-12:25

matematyka

EL 8
12:40-13:25

zaj_komputer

MG 23
czwartek
8:00- 8:45

wych.rodz.

LG 7
8:50- 9:35

religia

AK 8a
9:45-10:30

j.polski

AB 22
10:40-11:25

hist. i społ

BK 24
11:40-12:25

matematyka

EL 8
12:40-13:25

wf

RK 30
piątek
8:00- 8:45

zaj.technicz

AD 8a
8:50- 9:35

wf

RK 30
9:45-10:30

j.angielski

25
10:40-11:25

j.polski

AB 6
11:40-12:25

przyroda

AK 7
12:40-13:25

matematyka

EL 8

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

chemia

LG KORONA

matematyka

EL KORONA

matematyka

EL KORONA

 

2

8:50- 9:35

 

historia

BK KORONA

j.polski

PE KORONA

matematyka

EL KORONA

 

3

9:45-10:30

 

j.polski

PE KORONA

j.angielski

KORONA

godz.wych

EL KORONA

 

4

10:40-11:25

 

j.polski

PE KORONA

chemia

LG KORONA

j.polski

PE KORONA

 

5

11:40-12:25

 

matematyka

EL KORONA

wos

SK KORONA

j.angielski

KORONA

 

6

12:40-13:25

 

fizyka

EL KORONA

biologia

LG KORONA

 

 

7

13:30-14:15

 

e_dla_bezp

MK KORONA

j.polski

PE KORONA

informatyka

MG KORONA

 

8

14:20-15:05

 

 

religia #RP

KORONA

historia

BK KORONA

 

9

15:10-15:55

 

wf #WF

30

wf #WF

30

geografia

RK KORONA

 

10

16:00-16:45

 

wf #WF

30

wf #WF

30

religia #RP

KORONA

 

poniedziałek
wtorek
8:00- 8:45

chemia

LG KORONA
8:50- 9:35

historia

BK KORONA
9:45-10:30

j.polski

PE KORONA
10:40-11:25

j.polski

PE KORONA
11:40-12:25

matematyka

EL KORONA
12:40-13:25

fizyka

EL KORONA
13:30-14:15

e_dla_bezp

MK KORONA
15:10-15:55

wf #WF

30
16:00-16:45

wf #WF

30
środa
8:00- 8:45

matematyka

EL KORONA
8:50- 9:35

j.polski

PE KORONA
9:45-10:30

j.angielski

KORONA
10:40-11:25

chemia

LG KORONA
11:40-12:25

wos

SK KORONA
12:40-13:25

biologia

LG KORONA
13:30-14:15

j.polski

PE KORONA
14:20-15:05

religia #RP

KORONA
15:10-15:55

wf #WF

30
16:00-16:45

wf #WF

30
czwartek
8:00- 8:45

matematyka

EL KORONA
8:50- 9:35

matematyka

EL KORONA
9:45-10:30

godz.wych

EL KORONA
10:40-11:25

j.polski

PE KORONA
11:40-12:25

j.angielski

KORONA
13:30-14:15

informatyka

MG KORONA
14:20-15:05

historia

BK KORONA
15:10-15:55

geografia

RK KORONA
16:00-16:45

religia #RP

KORONA
piątek

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

historia

BK 24

informatyka

JP 23

technika

AD 8a

religia

AK 24

j.polski

PE 22

2

8:50- 9:35

j.angielski

8a

biologia

LG 22

wf

RK 30

j.angielski

7

historia

BK 24

3

9:45-10:30

j.polski

PE 8a

wf rekreacja

RK 30

godz.wych

LG 8

geografia

MT 8

religia

AK 23

4

10:40-11:25

j.polski

PE 23

matematyka

EL 8

matematyka

EL 8

matematyka

EL 8

j.angielski

23

5

11:40-12:25

wf

RK 30

j.polski

PE 22

wych.rodz.

LG 7

wf

RK 30

 

6

12:40-13:25

matematyka

EL 22

muzyka KO

8a

j.polski

PE 22

 

 

7

13:30-14:15

 

 

plastyka

MN 8a

 

 

poniedziałek
8:00- 8:45

historia

BK 24
8:50- 9:35

j.angielski

8a
9:45-10:30

j.polski

PE 8a
10:40-11:25

j.polski

PE 23
11:40-12:25

wf

RK 30
12:40-13:25

matematyka

EL 22
wtorek
8:00- 8:45

informatyka

JP 23
8:50- 9:35

biologia

LG 22
9:45-10:30

wf rekreacja

RK 30
10:40-11:25

matematyka

EL 8
11:40-12:25

j.polski

PE 22
12:40-13:25

muzyka KO

8a
środa
8:00- 8:45

technika

AD 8a
8:50- 9:35

wf

RK 30
9:45-10:30

godz.wych

LG 8
10:40-11:25

matematyka

EL 8
11:40-12:25

wych.rodz.

LG 7
12:40-13:25

j.polski

PE 22
13:30-14:15

plastyka

MN 8a
czwartek
8:00- 8:45

religia

AK 24
8:50- 9:35

j.angielski

7
9:45-10:30

geografia

MT 8
10:40-11:25

matematyka

EL 8
11:40-12:25

wf

RK 30
piątek
8:00- 8:45

j.polski

PE 22
8:50- 9:35

historia

BK 24
9:45-10:30

religia

AK 23
10:40-11:25

j.angielski

23

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

z.rozw.kreat

EL 25

przysp.do.pr IW Kuchnia

 

j.angielski

25

 

2

8:50- 9:35

fizyka.

EL 25

przysp.do.pr IW Kuchnia

matematyka

EL 25

wych.rodz.

LG 25

 

3

9:45-10:30

j.angielski

25

przysp.do.pr IW Kuchnia

informatyka

MG 23

godz.wych

PE 25

doradz. zaw. AC

7

4

10:40-11:25

matematyka

EL 25

przysp.do.pr IW Kuchnia

historia

BK 25

geografia

RK 25

j.polski

PE 25

5

11:40-12:25

matematyka

EL 25

przysp.do.pr IW Kuchnia

j.polski

PE 25

 

historia

BK 25

6

12:40-13:25

biologia

LG 25

 

wos

SK 24

j.polski

PE 25

chemia

LG 25

7

13:30-14:15

 

 

 

j.polski

PE 25

matematyka

EL 25

8

14:20-15:05

 

j.polski

PE 25

religia #RP

KORONA

 

 

9

15:10-15:55

 

wf #WF

30

wf #WF

30

 

 

10

16:00-16:45

 

wf #WF

30

wf #WF

30

religia #RP

KORONA

 

poniedziałek
8:00- 8:45

z.rozw.kreat

EL 25
8:50- 9:35

fizyka.

EL 25
9:45-10:30

j.angielski

25
10:40-11:25

matematyka

EL 25
11:40-12:25

matematyka

EL 25
12:40-13:25

biologia

LG 25
wtorek
8:00- 8:45

przysp.do.pr IW Kuchnia

8:50- 9:35

przysp.do.pr IW Kuchnia

9:45-10:30

przysp.do.pr IW Kuchnia

10:40-11:25

przysp.do.pr IW Kuchnia

11:40-12:25

przysp.do.pr IW Kuchnia

14:20-15:05

j.polski

PE 25
15:10-15:55

wf #WF

30
16:00-16:45

wf #WF

30
środa
8:50- 9:35

matematyka

EL 25
9:45-10:30

informatyka

MG 23
10:40-11:25

historia

BK 25
11:40-12:25

j.polski

PE 25
12:40-13:25

wos

SK 24
14:20-15:05

religia #RP

KORONA
15:10-15:55

wf #WF

30
16:00-16:45

wf #WF

30
czwartek
8:00- 8:45

j.angielski

25
8:50- 9:35

wych.rodz.

LG 25
9:45-10:30

godz.wych

PE 25
10:40-11:25

geografia

RK 25
12:40-13:25

j.polski

PE 25
13:30-14:15

j.polski

PE 25
16:00-16:45

religia #RP

KORONA
piątek
9:45-10:30

doradz. zaw. AC

7
10:40-11:25

j.polski

PE 25
11:40-12:25

historia

BK 25
12:40-13:25

chemia

LG 25
13:30-14:15

matematyka

EL 25

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

 

 

 

 

2

8:50- 9:35

 

 

 

 

 

3

9:45-10:30

 

 

 

 

 

4

10:40-11:25

 

 

 

 

 

5

11:40-12:25

 

 

 

 

 

6

12:40-13:25

e_dla_bezp

8* 7

e_dla_bezp

8p 7

 

 

e_dla_bezp

3AG 7

7

13:30-14:15

 

e_dla_bezp

3p KORONA

e_dla_bezp

3BG 6

 

 

poniedziałek
12:40-13:25

e_dla_bezp

8* 7
wtorek
12:40-13:25

e_dla_bezp

8p 7
13:30-14:15

e_dla_bezp

3p KORONA
środa
13:30-14:15

e_dla_bezp

3BG 6
czwartek
piątek
12:40-13:25

e_dla_bezp

3AG 7

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

 

zaj.technicz

AD 3BG

technika

AD 5a

 

zaj.technicz

AD 6a

2

8:50- 9:35

j.angielski

5a

zaj.technicz

AD 3AG

plastyka

MN 6a

religia

AK 6a

matematyka

AD 4a

3

9:45-10:30

j.polski

PE 5a

religia

AK 8*

religia

AK 7a

historia

BK 8*

technika

AD 4a

4

10:40-11:25

biologia

LG 7a

j.polski

AB 3BG

j.polski

PE 8*

religia

AK 8*

plastyka

MN 4a

5

11:40-12:25

 

 

 

plastyka

MN 3AG

zaj.artysty

MN 3BG

6

12:40-13:25

j.angielski

SK 3AG

KO muzyka

5a

plastyka

MN 3BG

zaj.artysty

MN 3AG

plastyka

MN 7a

7

13:30-14:15

KO muzyka

4a

wych.rodz.

LG 7a

plastyka

MN 5a

 

 

8

14:20-15:05

KO muzyka

6a

KO muzyka

7a

 

 

 

poniedziałek
8:50- 9:35

j.angielski

5a
9:45-10:30

j.polski

PE 5a
10:40-11:25

biologia

LG 7a
12:40-13:25

j.angielski

SK 3AG
13:30-14:15

KO muzyka

4a
14:20-15:05

KO muzyka

6a
wtorek
8:00- 8:45

zaj.technicz

AD 3BG
8:50- 9:35

zaj.technicz

AD 3AG
9:45-10:30

religia

AK 8*
10:40-11:25

j.polski

AB 3BG
12:40-13:25

KO muzyka

5a
13:30-14:15

wych.rodz.

LG 7a
14:20-15:05

KO muzyka

7a
środa
8:00- 8:45

technika

AD 5a
8:50- 9:35

plastyka

MN 6a
9:45-10:30

religia

AK 7a
10:40-11:25

j.polski

PE 8*
12:40-13:25

plastyka

MN 3BG
13:30-14:15

plastyka

MN 5a
czwartek
8:50- 9:35

religia

AK 6a
9:45-10:30

historia

BK 8*
10:40-11:25

religia

AK 8*
11:40-12:25

plastyka

MN 3AG
12:40-13:25

zaj.artysty

MN 3AG
piątek
8:00- 8:45

zaj.technicz

AD 6a
8:50- 9:35

matematyka

AD 4a
9:45-10:30

technika

AD 4a
10:40-11:25

plastyka

MN 4a
11:40-12:25

zaj.artysty

MN 3BG
12:40-13:25

plastyka

MN 7a

Druk (Otwiera rozład w formacie PDF)

Pokaż na wydruku dodatkowe informacje       Drukuj A4    Drukuj A3
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek

1

8:00- 8:45

0a j. ang "0" @

j.angielski

8p 22

j.angielski

7a 7

j.angielski

7p 25

 

2

8:50- 9:35

j.angielski

5a 8a

j.angielski

6a 25

 

j.angielski

5a 7

 

3

9:45-10:30

j.angielski

7p 25

 

j.angielski

3p KORONA

 

j.angielski

6a 25

4

10:40-11:25

j.angielski

1a 16

 

j.angielski

1a 16

j.angielski

3a 15

j.angielski

5a 23

5

11:40-12:25

j.angielski

3a 15

 

j.angielski